Bøger / faglitteratur

Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
219 sider: ill. i farver
Udgivet
2012
Ophav

Indhold

Som vi ser konflikter (Konflikters farer og muligheder ; Definition og konfliktsyn ; Værdier og antagelser i konfliktarbejde ; Magt ; Behov og konfliktløsning ; Retfærdighed) ; At forstå konflikter (Den store og den lille konflikt - zoner ; Konflikters dimensioner ; Konflikters eskalering ; Om de enkelte trin på trappen ; Konfliktskytrappen) ; At møde konflikter (Tre basale reaktionsmønstre ; Konfliktmønstre i grupper - konfliktkultur ; Følelser i konflikter) ; Kommunikation, kortslutning og kontakt (Optrappende eller afspændende sprog ; Ikkevoldelig kommunikation ; Dialog, argumentation og polemik) ; At forebygge skadelige konflikter (Nogle grundlæggende kompetencer ; Anerkendelse ; Hvordan man kan arbejde med anerkendelse ; Værdsættende samtaler ; At give og at modtage kritik ; Teambuilding ; Bedre møder ; Forhandlingskultur) ; At arbejde med en konflikt (Basal konfliktløsning ; Når parterne løser deres egen konflikt ; Afklarende samtaler ; Mægling ; Konfliktarbejde i større grupper ; Forsoning) ; Metoder i spil (Analyse af en samfundskonflikt ; Ti pointer og et håb)


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Ellen Lind Jensen

2006

Bogens forfattere er begge tilknyttet Center for Konfliktløsning, hvis formål bl.a. er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning. Efter deres opfattelse er der 3 måder at møde en konflikt på: at undvige, at angribe eller at åbne. Det er det sidste alternativ, der hentydes til, når de taler om "fredelig konfliktløsning", der bygger på ikke-voldsstrategien, som den kendes fra bl.a. Gandhi. Når det gælder kommunikation bygger de på ikke-voldelig kommunikation det såkaldte girafsprog, udviklet af Marshall D. Rosenberg. Ligesom der bygges på en del anden teori, som klarlægges tydeligt og forståeligt bogen igennem, efterhånden som det er relevant. Bogen er opbygget, så den roligt og logisk bevæger sig ind i substansen. De indledende kapitler beskriver konflikter og præsenterer forfatternes værdier og antagelser, hvorefter den når frem til, hvordan man møder konflikter i en åben og nedtrappende dialog. Et kapitel beskriver, hvordan man forebygger konflikter herunder om møde- og forhandlingskultur. Endelig om at arbejde som tredjepart i en konflikt. Sidst i bogen en analyse af muhammedkonflikten. Det er den bredest anlagte bog om emnet. En grundbog, der kan bruges af alle, der har med mennesker - og dermed konflikter - at gøre samt til undervisning. Bogen har et forbilledligt layout - tydeligt og overskueligt. I god samklang med bogens budskab om åben og klar kommunikation.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. juli 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 10. juli 2009

En grundbog om konfliktløsning, der kan bruges af alle, der har med mennesker - og dermed konflikter - at gøre samt til undervisning på uddannelser, efter- og videreuddannelser, i erhvervslivet, i sundheds- og omsorgssektoren samt indenfor integrationsområdet.

2. udgave af Else Hammerich og Kirsten Frydensbergs bog fra 2006, der allerede er udkommet i flere oplag. De er begge tilknyttet Center for Konfliktløsning, hvis formål bl.a. er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning. Efter deres opfattelse er der 3 måder at møde en konflikt på: at undvige, at angribe eller at åbne. Det er det sidste alternativ, der hentydes til, når de taler om "fredelig konfliktløsning". Bogen er nem at læse og forstå og rummer en række gode eksempler til belysning af teorien. Den ligner 1. udgaven i sit enkle, klare sprog og sin tydelige begrebsafklaring, sin gode typografi og overskuelighed. Omslaget er udskiftet med et lysere og mere farverigt, hvilket klæder bogen.

Bogen er opbygget som 1. udgave, men tilføjet et kapitel om interkulturelle konflikter. Desuden er foretaget nogle redaktionelle ændringer og tilføjelser på baggrund af tilbagemeldinger fra læsere, som har brugt bogen.

Fortsat den bredest anvendelige grundbog om konflikter og konfliktløsning på markedet. Man kan med fordel udskifte eller supplere 1. udgave alt efter behov.


Lederne

Årg. 91, feb. (2007)

af

af

Ulla Bechsgaard

Årg. 91, feb. (2007)


Sygeplejersken

Årg. 107, nr. 4 (2007)

af

af

Grethe Mygind

Årg. 107, nr. 4 (2007)


Arbejdsmiljø

Årg. 23 nr. 1 (2007)

af

af

Trine Wiese

Årg. 23 nr. 1 (2007)


Præsteforeningens blad

Årg. 96, nr. 45 (2006)

af

af

Elmo Due

Årg. 96, nr. 45 (2006)


Børsen

d. 15. sep. 2006

af

af

Steen Hildebrandt

d. 15. sep. 2006