Bøger / faglitteratur

Komorbiditet i somatik og psykiatri : forståelse, betydning og konsekvenser