Bøger / faglitteratur

Kommunikationspolitikker : fra hyldesucces til styringsdokument


Beskrivelse


Om hvordan organisationer kan arbejde med deres kommunikationspolitik, så resultatet bliver et effektivt og brugbart udviklingsredskab, i stedet for blot en hensigtserklæring.

I samme serie


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. juli 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 3. juli 2003

I organisationssammenhæng er begrebet kommunikation for alvor kommet i fokus, så man rundt omkring i dag udarbejder kommunikationspolitikker, som skal understøtte virksomhedens mål. Kommunikationspolitik er en udløber af den lærende organisation og værdibaseret ledelse. For at en kommunikationspolitik ikke blot er et velmenende dokument, der står på hylden og samler støv, er det vigtigt, at man på alle niveauer i organisationen føler ejerskab til den. Derfor er selve tilblivelsesprocessen af allerstørste betydning. En kommunikationspolitik er en nedskreven manifestation af, hvordan kommunikationen skal fungere både eksternt og internt. Heri indgår en lang række områder: dialog, møder, e-mails, intranet, hjemmeside, presse, PR, breve, sprog etc. Bogens 1. del præsenterer det teoretiske stof, mens 2. del er bygget op omkring faserne i udarbejdelsen. Bogen medtager mange eksempler og værktøjer. Begge forfattere er cand. comm. i kommunikation og arbejdspsykologi og arbejder til daglig med professionel kommunikation. Den hidtidige litteratur om emnet er sparsom og handler udelukkende om produktet ikke processen. Derfor er denne bog af stor interesse for organisationer, ledere og praktikere samt studerende og undervisere ved højere læreanstalter.