Bøger / faglitteratur

Kommunikation og personlig udvikling


Beskrivelse


Bogen er en bred grundbog, som man undres over ikke allerede findes på markedet. Alle større arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har problemer af den type, som bogen behandler. De fleste af os gør også løbende problemerne til genstand for personlig overvejelse. Bogen gennemgår de syv mest gængse teorier på området: Kommunikationsteori (kropssproget, stemmen, øjnene, påklædningen osv.), teorien om den ubevidste kommunikation, transaktionsanalyse, assertionstræning, NLP (Neuro-lingvistisk programmering), Aktiv lytning og teorien om NUZO (den nærmeste udviklingszone).

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. aug. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 28. aug. 2012

Brede anvendelsesmuligheder. Anvendelig i mange former for efteruddannelsesforløb, men kan også bruges til individuel læsning for alle, der er interesseret i personlig udvikling bredt forstået.

Det at arbejde med kommunikation og egen personlig udvikling indgår i mange sammenhænge. Ikke mindst på efteruddannelser i ledelse og samarbejde, men også på mange uddannelsesforløb, hvor man skal arbejde med mennesker, relationer, pædagogik, læring osv. Det er ikke en opslagsbog, men egner sig alligevel til at få et overblik over de mest kendte og brugte teorier indenfor feltet. Efter et par generelle afsnit om kommunikation og det at udvikle sig som menneske, får vi en hurtig og bred, men ikke overfladisk gennemgang af eksempelvis assertionstræning, NLP, aktiv lytning, transaktionsanalyse og herunder en præsentation af diverse kendte teorier og teoretikere. Derfor kan bogen fungere fint, hvis man ønsker en repetition af, hvad det nu var, de pågældende teorier går ud på i korte træk, ligesom det kan være en første indgang til at fordybe sig mere i de enkelte metoder og teorier. Hvert kapitel afsluttes med litteraturliste.

Det er en 3. udgave af bogen, og i forhold til de 2 første udgaver er der tilføjet et nyt afsnit, hvor temaet personlig udvikling sættes ind i en bredere sammenhæng, bl.a. med en præsentation af appreciative inquiry og begrebet følelsesmæssig intelligens.

En bog, der på en hurtig og bred måde præsenterer en række teorier og perspektiver indenfor feltet kommunikation og personlig udvikling.