Bøger / faglitteratur / love

Kommenteret straffelov. Speciel del : lovbekendtgørelse nr. 1260 af 23. oktober 2007 af Straffeloven af 15. april 1930 med ændringer, kap. 12-29 (§§ 98-306)


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
VII, 657 sider
Udgivet
2008
Ophav
Genre og form
love, bibliografier

Beskrivelse


Denne kommentar til straffeloven belyser de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Derimod er praksis om valg og fastsættelse af sanktion kun taget med i meget begrænset omfang. Lovteksten er Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 23. oktober 2007 med ændringer i folketingssamlingen 2007-08. Kommentarerne er ført op til begyndelsen af 2008, og således at lovændringerne i foråret 2008 også er kommenteret. Bogen er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende.