Gå til indholdKøn og adfærd i den offentlige forvaltning


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

Side 377-522

Udgivet

2010

Originaludgave

2010


I samme serie

Eliteforskning

Arne Rasmussen

Statsvidenskab III

Sven Bislev

Sovjetunionens politik overfor Østeuropa

Mette Skak

Kommunikation mellem myndigheder og borgere i Danmark

Anker Brink Lund

Kvindeforskning

Køn og adfærd i den offentlige forvaltning

Græsrødder

Partisystemet i opbrud

Politik og økonomi i Baltikum

Peter Munk Christiansen

Ledelse i den offentlige sektor

Peter Munk Christiansen

Dansk parlamentarisme

Peter Munk Christiansen

Demokratisering - hvorfor, hvordan, hvornår?

Jørgen Elklit

Den lokale velfærdsstat

Peter Bogason

Kina - stormagt med vokseværk

Clemens Stubbe Østergaard

Demokrati og magt i Danmark

Erik Damgaard (f. 1943)

Værdier i politik

Thomas Gregersen (f. 1952-04-21)

FN efter den kolde krig

Georg Sørensen (f. 1948)

Fællesskab og/eller retfærdighed

Jørgen J. Poulsen (f. 1952)

Venner for altid - stat og interesseorganisationer

Georg Sørensen (f. 1948)

Svage stater

Georg Sørensen (f. 1948)

Ny offentlig ledelse?

Finn Bruun

Multikulturalisme

Georg Sørensen (f. 1948)

Globaliseringens betydning for Danmark

Peter Maskell

Dansk kommunalforskning

Peter Munk Christiansen

Moral i politik

Asbjørn Sonne Nørgaard

Danmarks bedste politologiske artikler

Niels Christian Sidenius

Vold i 1990'erne

Lars Bo Kaspersen

Decentralisering i teori og praksis

Asbjørn Sonne Nørgaard

Medier og politik

Hans-Henrik Holm (f. 1951)

"Copycat" i den offentlige sektor

Peter Munk Christiansen

Økonomisk bæredygtighed og politisk kultur i Grønland

Peter Munk Christiansen

Politologi og kontraktteori

Carsten Bagge Laustsen

Intervention i Kosovo

Mette Skak

EU, Danmark og ØMUen

Mette Skak

Rusland før og efter Putins magtovertagelse

Mette Skak

Forfatninger mellem jura og politik

Lise Togeby

Frie artikler

Artikler uden fælles tema

Integration og institutioner i EU

Thomas Pallesen

Den tredje vej

Christoffer Green-Pedersen

Den danske velfærdsstats muligheder og problemer

Christoffer Green-Pedersen

USA som global aktør

Clemens Stubbe Østergaard

30 år efter Jordskredsvalget

Jørgen Elklit

Professioner i den offentlige sektor

Thomas Pallesen

Retliggørelse af politik

Jørgen Dalberg-Larsen

Kvindeforskning

Multinationale selskaber

John Martinussen

Komparativ udenrigspolitik

Ib Faurby

Kina og Vesteuropa

Værdier i politik

Politica 2007:4

Offentlig innovation

Politiske holdninger og holdningsdannelse

Magtudredningen

Christoffer Green-Pedersen

Klima på frihjul? - global opvarmning og klimapolitik

Konflikt og samarbejde i dansk politik

Christoffer Green-Pedersen

Kommunale embedsmænd

Grønland - mellem afhængighed og selvstændighed

Statsdannelse

Svend-Erik Skaaning

Bureaukratisering

Politisk kommunikation - sociologisk set

Carsten Bagge Laustsen

Danmark og EU

Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor

Thomas Pallesen

I netværkenes spind

Artikelkonkurrence

Lotte Bøgh Andersen

Staters globaliseringsstrategier

Clemens Stubbe Østergaard

Værdier i samfundsvidenskabelig forskning

Søren Flinch Midtgaard

Den nye engelske skole

Ulighed i sundhed

Udhuling af lokaldemokratiet

Køn og adfærd i den offentlige forvaltning

Rettigheder og identitetspolitikker

Demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten

Morten Valbjørn (f. 1971-05-24)

Co-governance som styringsstrategi

Mette Kjær (f. 1956-06-21)

Religion og politik

Verdenshistorien og international politik

Mette Skak

Velfærdsstaten

Statskundskabens metoder

Lotte Bøgh Andersen

Værdier og motivation i den offentlige sektor

Holdningsdannelse og eksperimentel metode

Søren Flinch Midtgaard

Koordinering i og mellem politiske partier

Kollektive handlingsproblemer og deres løsninger

Grønne holdninger - grønne partier

Jørgen Goul Andersen

Interesseorganisationer i nyt terræn

Metoden i politisk teori

Medier og politik i Danmark

Empiriske metoder til studiet af kausalitet i statskundskaben

Anvendt etik

Søren Flinch Midtgaard


Informationer og udgaver

Bog

2010