Bøger / faglitteratur / lærebøger

Klinisk lederskab : en grundbog i sygeplejen


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
397 sider: ill.
Udgivet
2023
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for sygeplejerskeuddannelse

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Sygeplejerskestuderende vil tidligt i uddannelsen stifte bekendtskab med den kompleksitet, der er i sundhedsvæsenet, og fokus er generelt skærpet på sygeplejerskens rolle og ansvar som leder og samarbejder. Klinisk lederskab er derfor et uomgængeligt element i sygeplejerskeuddannelsen, og begrebet indgår i både bekendtgørelser og studieordninger. Denne grundbog giver dig det fundament, du har brug for i arbejdet med klinisk lederskab i både teori og praksis. Bogen indrammer, hvad klinisk lederskab dækker over, og præsenterer centrale begreber, som knytter sig til klinisk lederskab, f.eks. professionalisme, beslutningstagen, patientinvolvering, forandringsledelse, kommunikation og etik. I denne 2. udgave er tre nye kapitler tilføjet: den dobbelte kompetence, evidensbasering fra et studerendes perspektiv samt relationel koordinering. Kapitlernes forfattere har en stor faglig bredde, fra studerende og nyuddannede til professorer. De bidrager i kraft af deres forskellige arbejdsområder med en lang række forskellige vinkler på klinisk lederskab fra teoretisk kontekst til klinisk praksis. Susanne Dau er docent (associate professor) og programleder for forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning ved UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Susanne har i flere år arbejdet som uddannelseskoordinator for Psykiatrien i Nordjyllands Amt og som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring ved UCN. Susanne har en ph.d. indenfor Human Centered Communication and Informatics fra Aalborg Universitet. Hun er forfatter på flere internationale og nationale publikationer og indgår i forskellige nationale og internationale forskningsnetværk. Ulla Nielsby er lektor og projektleder på sygeplejerskeuddannelsen i Campus Hjørring, UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Ulla har erfaring som underviser, afdelingssygeplejerske og uddannelsesleder. Hun er cand.cur., BA i filosofi og har gennemført flere moduler på masteruddannelsen i offentlig ledelse.

Indhold

  • En ny sygeplejerskeuddannelse med vægt på klinisk lederskab

  • Klinisk lederskab - en kompleks og multidimensionel størrelse / Ulla Nielsby & Susanne Dau

  • Professionen - dømmekraft og klinisk beslutningstagen / Susanne Dau

  • Etik, professionalisme og klinisk lederskab / Morten Dige

  • Patientinvolvering - fra ideologi til virkelighed / Nausheen Christoffersen & Regner Birkelund

  • Klinisk lederskab af patientforløb i overgange mellem sektorer / Anne-Lise Schæbel

  • Patientinvolvering og patientovergange / Lisbeth Hørby & Kathe Kjær Lyng

  • Patientens stemme i klinisk lederskab / Ulla Nielsby & Henning Søndergaard

  • Pædagogik, læring og didaktik - et grundlag for patientuddannelse og -undervisning / Susanne Dau & Karina Krog Vangsgaard

  • Tilrettelæggelse i klinisk lederskab / Kristina Fie Jensen

Se alle (16)