Bøger / faglitteratur / ordbøger

Klimabevidsthedens barrierer : en rapport om bæredygtighedens etik


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
66 sider
Udgivet
2009
Genre og form
ordbøger

Beskrivelse


Om de erkendelsesmæssige, ideologiske og psykologiske barrierer der gør, at den enkeltes viden om miljøproblemerne ikke udmøntes i handling, om magtesløsheden og hvad vi kan gøre ved den.

Indhold

De fysiske barrierer (Usynligheden som barriere ; Kompleksiteten som barriere ; Umærkeligheden som barriere) ; De psykiske barrierer (Naturopfattelser i klimadebatten ; Magtesløsheden og de psykiske barrierer)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. nov. 2009

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 18. nov. 2009

Bogen er tænkt anvendt i både pædagogiske, forskningsmæssige og politiske sammenhænge med henblik på at nå bredt ud i forhold til en folkelig deltagelse i det klimapolitiske arbejde.

Hvordan overvindes den klimabevidsthed, der har rodfæstet sig hos en stor del af befolkningen, til en aktiv handlen? Det er professor dr.theol. Peter Kemp og cand.theol. Lisbeth Witthøfft Nielsens udgangspunkt, at der er en stor klimabevidsthed i dag, men også en udfordring i at omsætte bevidstheden til handling. Bogen skildrer i 2 dele en række fysiske og psykiske barrierer, som hindrer mennesker i at forstå den fysiske virkelighed, komme afmagten til livs, og tage ansvaret på sig. Bogen har karakter af en "filosofisk indledning" til den komplekse problemstilling og har en ambition om at få italesat klimaarbejdet, i forhold til hvor det enkelte individ befinder sig.

At overvinde barrierer og bevæge sig fra miljø- og klimabevidsthed til aktiv handling er behandlet i enkelte artikler, men ikke tidligere i bogform på dansk.

En forholdsvis kortfattet filosofisk udredning af den nye tids magtesløshed, hvor det enkelte individ har vanskeligt ved at omsætte viden og bevidsthed om miljøet til aktiv handling.


Information

d. 14. jan. 2010

af

af

Ebbe Sønderriis

d. 14. jan. 2010