Gå til indholdKlassisk og moderne psykologisk teori

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 101 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

701 sider, illustreret

Udgivet

2007


Indhold


Indhold: Psykologiske retninger og skoler. (Johs. Mørk Pedersen: Tysk eksperimentalpsykologi og strukturalisme. Bjarne Sode Funch: Gestaltpsykologi. Fænomenologisk psykologi - den filosofiske tradition / Dan Zahavi & Thor Grünbaum. Bo Jacobsen: Fænomenologisk psykologi - den psykologiske tradition

Humanistisk psykologi

Eksistentiel psykologi og terapi. Judy Gammelgaard: Psykoanalyse

Den psykoanlystiske behandlingsmetode. Simo Køppe: Objektrelationsteori. Pia Skogemann: Analytisk psykologi. Henrik Skovlund: Interaktionisme. Klaus Nielsen: Behaviorisme og social-kognitiv læringsteori. Nicole Rosenberg: Kognitiv terapi. Kognitionpsykologi / Søren Kyllingsbæk, Lisbeth Harms & Axel Larsen. Seth Chaiklin: Kulturhistorisk psykologi. Boje Katzenelson: Evolutionspykologi. Henrik Høgh-Olesen: Etologi, komparativ psykologi og humanetologi. Jens Rasmussen: Sociologisk subjektteori og socialkonstruktivisme. Allan Holmgren: Systemisk og narrativ terapi)

Psykologiske temaer og perspektiver (Morten Overgaard: Bevidstheden. Simo Køppe: Selvet. Hjernen og psyken / Christian Gerlach & Randi Starrfelt. Peter Krøjgaard: Spædbarnet. Ivy Schousboe: Tilknytning. Svend Brinkmann: Moral. Peter la Cour: Sundhed, kriser og stress. Benny Karpatschof: Psykisk målbarhed. Lars Hem: Psykologisk teori og praksis. Carsten René Jørgensen: En kulturkritisk psykologi?)


Anmeldelser (3)


9. maj. 2011

En grundig og gennemarbejdet grundbog, som nu er opdateret med teorier og nye temaer. Den er bredt anvendelig til studier og opgaver fra gymnasiet og op, og til interesserede i al almindelighed. Anmelderen af 1. udg. mener dog at primær målgruppe er psykologistuderende

.

Psykologi som videnskab startede i 1800-tallet i Tyskland. Grundbogen starter her og første del er en kronologisk gennemgang af psykologiens udvikling derfra og til nutidens teorier og retninger, bl.a. positiv psykologi, som er tilføjet 2. udg. Bogens anden del omhandler centrale temaer i psykologien, og her er nye temaer bl.a. voksenudvikling samt individ, organisation og samfund. Kapitlerne indeholder biografiske oplysninger om centrale skikkelser a la Wikipedia og slutter med definition af nøglebegreber. Litteraturlisterne (100 sider) er opdelt kapitelvis og inddelt i primær og sekundær litteratur. Introduktionslitteratur er markeret - en stor hjælp for læser og bibliotekar. Bogen er skrevet af fagfolk, og sproget er uden unødig brug af fagudtryk, så alt i alt en væsentlig og uomgængelig grundbog og opslagsbog

.

2. udgave er vokset med 176 sider i forhold til 1. udgave fra 2007. Der er kommet teorier og temaer til, som ikke var med i 1. udgave, og litteraturlisterne er udvidet betragteligt

.

En grundig og seriøs grundbog om psykologiske skoler, teorier, temaer, og hovedskikkelser, som nu er ført ajour. Den kan anvendes som grundbog og opslagsbog. For de fleste biblioteker, måske undtaget de mindre og mindste

.

Lektørudtalelse

Af

Grethe Lorentzen

1. jan. 1970

Bogen henvender sig til psykologistuderende på universitetet. Dog kan andre med stærk interesse for psykologi også bruge den

.

De knap 30 forfattere er mestendels førende eksperter fra universitetsverdenen. De fleste er cand.psych. Det er en psykologisk grundbog på videnskabeligt grundlag. Den gennemgår retninger og skoler samt enkelte temaer og perspektiver. De er ordnet nogenlunde kronologisk efter hvornår de fremkom. Bogen beskriver en lille snes af hoved- og underretningerne inden for eksperimentalpsykologi, psykoanalyse, komparativ adfærdspsykologi og den symbolske interaktionisme. De efterfølgende temaer er bl.a. om bevidsthed, børn, sundhed og psykometri. Udgangspunktet er især et halvt hundrede store personligheder, som også har infobokse med billeder. Også teorier fra tilgrænsende discipliner som filosofi, naturvidenskab og sociologi er med, men ikke fra psykiatri. Litteraturlisten fylder ca. 70 sider. Sprogligt forståelig, men emnemæssigt nok mest for den primære målgruppe

.

Emnemæssigt overlapper Kulturen og det sociale liv, 2007, hvis målgruppe dog er ungdomsuddannelserne

.

Grundbog for psykologistuderende ved de højere læreanstalter. Den er en pendant til Klassisk og moderne samfundsteori (populært "Marmorbogen"), 4. udg. 2007

.

Lektørudtalelse

Af

Erik Nicolaisen Høy

Psykolog nyt

Af

Irene Christiansen

Årg. 62, nr. 2 (2008)


Informationer og udgaver

Bog

2011

Titel

Klassisk og moderne psykologisk teori

Bidrag

Benny Karpatschof


(redaktør)
Boje Katzenelson


(redaktør)
Tom Havemann


(diverse)
Inger Gyldenkærne


(diverse)

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2011

DK5

13.01

Originaludgivelse

Tidligere: 1. udgave. 2007. ISBN: 9788741250410

Længde

877 sider, illustreret

ISBN

9788741254647

Opstilling i folkebiblioteker

13.01, Klassisk

Udgave

2. udgave

Bog

2007

Titel

Klassisk og moderne psykologisk teori

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2007

DK5

13.01

Originaludgivelse

Tidligere: 1. udgave. 2007

Længde

701 sider, illustreret

ISBN

9788741250410

Opstilling i folkebiblioteker

13.01, Klassisk

Udgave

1. udgave, 2. oplag