Gå til indholdKlassisk og moderne politisk teori

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 90 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

1275 sider

Udgivet

2009

Bidrag

Lars Bo Kaspersen (redaktør),

Jørn Loftager (redaktør),

Tom Havemann (oversætter)


Beskrivelse


Introduktion til en bred vifte af meget forskellige politiske teoretiske traditioner og deres begreber. Kronologisk opbygget og dækkende perioden fra den klassiske antikke politiske teori og frem til de nyeste teorier udviklet i tiden efter 2. verdenskrig


Indhold


Indhold: Fra antikken til den begyndende renæssance (Mihail Larsen: Fra antikken til den begyndende renæssance. Peter Nannestad: Politisk tænkning i antikken. Ib Martin Jarvad: Middelalderens politiske teori. Svend Andersen: Reformationen og modreformationen : Luther, Calvin, Suárez)

Klassiske tænkere - fra renæssancen til oplysningstiden (Uffe Østergård: Europa 1500-1800 : territorialstater, imperier, bystater, grænser. Gert Sørensen: Niccolò Machiavelli. Gorm Harste: Jean Bodin

Kants politiske teori. Hugo Grotius / Amnon Lev & Ole Spiermann. Søren Hviid Pedersen: Thomas Hobbes

John Locke. Mihail Larsen: Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Jean-Jacques Rousseau. Den skotske oplysning: David Hume, Adam Smith og Adam Ferguson / Jens Erik Kristensen & Mads P. Sørensen)

Det lange århundrede 1789-1914 (Lars Bo Kaspersen: Det lange århundrede 1789-1914. Per Mouritsen: Den amerikanske debat: Madison, Jefferson og antiføderalisterne. Mads Qvortrup: Edmund Burke og konservatismen. Ole Bernild: Hegels politiske teori. Thomas Højrup: Carl von Clausewitz. Jan Ifversen: Alexis de Tocqueville. Kasper Lippert-Rasmussen: Utilitarismen. Jørn Loftager: Marx og socialismen. Socialiberalisme før og nu / Linda Thorsager & Lars Bo Kaspersen. Lars Thorup Larsen: Friedrich Nietzsche. Hans Henrik Bruun: Max Weber. Gorm Harste: Émile Durkheims politiske teori)

1914-1945 (Niels Finn Christiansen: Historisk introduktion 1914-1945

Marxismen efter Marx. Carl Scmitt / Lars Bo Larsen & Carsten Bagge Laustsen. Palle Svensson: De klassiske elitister. Hans Fink: John Dewey. Rasmus Dørken: Joseph A. Schumpeter. Jesper Myrup: Amerikansk politisk videnskab 1914-1945. Georg Jensen: Krig og fred: Den tidlige IP-teori)

Politisk teori efter 1945 (Per Mouritsen: Politisk teori efter 1945

Multikulturalisme. Kasper Lippert Rasmussen: Egalitarisme

Kommunitarisme. Søren Flinch Midtgaard: John Rawls. Thomas Gregersen: Jürgen Habermas

Robert Nozick. Det associative demokrati / Lars Bo Kaspersen & Linda Thorsager. Erik Oddvar Eriksen: Deliberativt demokrati. Birte Siim: Feministiske bidrag til politisk teori. Michel Foucaults studier af magt og politiske rationaliteter / Jens Erik Kristensen & Stefan Hermann. Mads Qvortrup: Hayek og Popper. Peter Nannestad: Rational choice/public choice. Gorm Harste: Politisk Systemteori. Jens Peter Frølund Thomsen: Teorier om magt

Moderne statsteorier

Klasseanalyse. Otto Brøns-Petersen: Nyliberalisme. Karin Hansen: Politiske institutioner gør en forskel - om nyinstituionalismen indenfor politiologien. Mikkel Thorup: Globalisering : statens og politikkens endeligt? Georg Sørensen: International politik efter 1945. Velfærdsteori / Christoffer Green-Pedersen og Asbjørn Sonne Nørgaard. Erik Albæk: Policyanalyse. Lars Torpe: Politisk kultur - fra civic culture til social kapital. Christian F. Rostbøll: Hannah Arendt. Manni Crone: Leo Strauss. Jacques Derrida / Anders Berg-Sørensen & Carsten Bagge Laustsen. Politisk teori i efterkrigstidens Frankrig - Claude Lefort og Louis Althusser (Andreas Beck Holm, Jan Ifversen & Carsten Bagge Laustsen. Slavoj Žižek / Henrik Jøker Bjerre & Carsten Bagge Laustsen. Jørgen Dige Pedersen: Udviklingsteori. Jørgen Dalberg-Larsen: Ret og politik. Tore Vincents Olsen: EU og politisk teori. Kenneth Thue Nielsen: Vælgeradfærdsteori. Teorier om samspillet mellem stat og interesseorganisationer / Jens Blom-Hansen & Carsten Daugbjerg. Lars Thorup Larsen: Kontrolsamfundet)


Anmeldelser (2)


19. aug. 2009

Udover studerende og forskere indenfor samfundsvidenskaberne har bogen også interesse for alle, som interesserer sig for klassisk og moderne politisk teori

.

En bred introduktion til politiske teorier og begreber opbygget kronologisk i 5 dele fra antikken, de klassiske tænkere frem til politisk teori efter 1945. Den sidste del fylder godt halvdelen af den samlede tekst - ca. 600 sider. Hver del indledes med en grundig historisk introduktion til den enkelte periode hvorefter de mest betydende teoretikere, teorier og tendenser beskrives i selvstændige kapitler på mellem 10-20 sider. 55 forfattere har bidraget til værket, som har været under udarbejdelse i mere end 8 år. Der har været lagt vægt på teoriernes og tænkernes aktuelle relevans i udvælgelsen. Samlet er der tale om en monumental og betydningsfuld udgivelse indenfor dansk samfundsvidenskab

.

Første værk på dansk af denne art som på et fyldigt og videnskabeligt niveau giver en dækkende introduktion til politisk teori

.

En omfattende, autoritativ introduktion til klassisk og moderne politisk teori fra antikken til perioden efter 1945 skrevet af førende forskere inden for samfundsvidenskaberne

.

Lektørudtalelse

Af

Bent Birk Kristensen

Politica

Af

Morten Brænder

Årg. 42, nr. 3 (2010)


Informationer og udgaver

Bog

2009

Titel

Klassisk og moderne politisk teori

Bidrag

Lars Bo Kaspersen


(redaktør)
Jørn Loftager


(redaktør)
Tom Havemann


(oversætter)

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2009

DK5

32.01

Længde

1275 sider

ISBN

9788741251158

Opstilling i folkebiblioteker

32.01, Klassisk

Udgave

1. udgave

E-bog

2009

Titel

Klassisk og moderne politisk teori

Bidrag

Lars Bo Kaspersen


(redaktør)
Jørn Loftager


(redaktør)
Tom Havemann


(oversætter)

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2009

DK5

32.01

ISBN

9788741253213

Opstilling i folkebiblioteker

32.01, Klassisk

Note

Downloades i PDF-format

Udgave

1. e-bogsudgave, 1. oplag