Bøger / faglitteratur

Kirkens historie i Danmark : pavekirke, kongekirke, folkekirke


Beskrivelse


Bogen fortæller i et let tilgængeligt sprog om kirkens historie i de godt tusind år, der er gået fra kristendommens indførelse i Danmark til i dag. Denne fremstilling af kirkens historie i Danmark bevæger sig fra den første kristne mission i vikingetiden over den romersk-katolske kirke i middelalderen, den lutherske reformation og enevældens statskirke frem til folkekirkens oprettelse ved Grundloven i 1849. Under de sidste 150 års kirkehistorie omtales bl.a. de teologiske hovedstrømninger, kirken og det sociale spørgsmål, de kirkelige retninger Indre Mission, grundtvigianismen, Kirkeligt Centrum, Luthersk Missionsforening med flere samt folkekirkens økonomi. Der berettes om fremtrædende personer og bevægelser, om kirkens forhold til det omgivende samfund og om den indre kirkelige udvikling. Det påvises, hvorledes udenlandske forhold ofte har påvirket den danske kirke, men også hvordan denne udviklede sig i sin nationale egenart. Til sidst opridses hovedsynspunkter i den livlige ­debat om folkekirkens placering i det danske samfund og om folkekirkens styre. Kirkens historie i Danmark er oprindeligt udgivet af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i anledning af årtusindskiftet.

Anmeldelser (3)


Weekendavisen

d. 7. jan. 2000

af

af

Johannes Værge

d. 7. jan. 2000


Dansk kirketidende

Årg. 152, nr. 6 (2000)

af

af

Erik Balslev-Clausen

Årg. 152, nr. 6 (2000)


Præsteforeningens blad

Årg. 90, nr. 14 (2000)

af

af

C. C. Jessen

Årg. 90, nr. 14 (2000)