Bøger / faglitteratur / lærebøger

Juridisk teori, metode og videnskab


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
221 sider
Udgivet
2020
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for jurauddannelse

Beskrivelse


Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde. De behandlede emner og temaer er valgt, fordi de er af betydning på tværs af forskellige juridiske fag og discipliner. Det kan udtrykkes på den måde, at emnerne og temaerne udgør de juridiske fags almindelige del, mens de forskellige fag og discipliner udgør den specielle del. Juridisk teori, metode og videnskab omfatter således det, der med et gammeldags udtryk kaldes retsdogmatik, hvorved traditionelt forstås en beskrivelse, fortolkning og systematisering af gældende ret.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 4 (2017)

af

af

Mads Bryde Andersen

Nr. 4 (2017)