Bøger / faglitteratur

It-etik : en antologi om informations- og kommunikationsteknologiske emner i etisk belysning


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
225 sider
Udgivet
2007

Indhold

It-systemer og kunstig intelligens (Anne Rasmussen: It-etiske problemstillinger i spændingsfeltet mellem standardisering og engagement. Peter Øhrstrøm: Kunstig intelligens i etisk belysning). Eletroniske patientjournaler og sundhedssites (Henrik Kjeldgaard Jørgensen: Den elektroniske patientjournal og privathed. Anders Albrechtslund: Eletroniske patientjournaler : design og etik. Søren Holm: Er nettet vejen til sundhed for alle?). Computerspil (Thessa Jensen: Interaktivitetens etiske dimension i computerspil for børn. Miguel Sicart: Two perspectives on the ethics of computer games)


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Nicolaisen Høy

2007

Bogen retter sig mod ansatte inden for bl.a. social- og sundhedsvæsnet, politikere og andre der beskæftiger sig med etiske aspekter af teknologi og mennesker.

De syv forfattere er alle akademikere med specialer inden for bl.a. filosofi og datalogi. Alle har forsøgt at tilpasse det videnskabelige sprog til et bredere publikum, bl.a. ved at undgå fagsprog. Det er ikke helt lykkes at undgå akademisk skrivestil. Et af kapitlerne er på engelsk. Bogen er delt i tre hovedemner. Det første handler om kunstig intelligens og især de begrænsninger som det lægger på arbejdslivet, opdelingen i et A- og B-hold, en diskussion om menneskelig bevidsthed kan reduceres til et computerprogram og risici ved at disse skal tage etiske beslutninger. Det andet hovedemne er om patientjournaler. Det tager udgangspunkt i bl.a. Det Etiske Råds bestræbelser på at afklare adgangen til journalerne samt offentligt tilgængelige sundhedswebsites i det hele taget. Det tredje hovedemne er om børn og computerspil og interaktiviteten mellem børn og forældre og mellem børn indbyrdes.

Emnet er sporadisk berørt i anden litteratur og her ofte med hovedvægten lagt enten på moralske debatter eller på en mere science fictionagtig måde.

Videnskabelig undersøgelse af de etiske aspekter ved teknologien og dens anvendelse i offentlige institutioner og som erstatning for mennesker.