Bøger / faglitteratur

Intet over og intet ved siden af - : EU-Domstolen og dens aktivisme


Beskrivelse


Debatbog, der problematiserer, hvorledes EU-Domstolen i stigende grad træffer politiske beslutninger på trods af, at dommerne ikke er folkevalgte. Forfatteren giver desuden bud på, hvordan man kan indføre mere åbenhed i EU's beslutningsgange og reducere domstolens aktivisme.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. nov. 2013

af

af

Kent Skov

d. 1. nov. 2013

Bogen er trods det komplicerede emne formidlet forståeligt for de fleste - således også for interesserede uden juridisk baggrund, fx studerende i samfundsfag.

Der er ikke mange, der er i tvivl om den højt profilerede politiker MM's politiske ståsted ift. EU. Han var EU-ordfører for DF i Folketinget fra 2005 og blev senere valgt ind i EU-parlamentet, hvor han sidder nu. Han er også cand.jur. Begge dele er bevæggrunde for denne bog. Han beskæftiger sig, som bogens titel siger, med EU-domstolen, hvis "aktivistiske" rolle han er stærkt kritisk over for. Han mener, at EU-Domstolen udgør et demokratisk problem og bedriver politik i et omfang, som den ikke har mandat til i forhold til de nationale regeringer og intentionerne i EU-traktaten. Han beskriver først sin tilgang til bogen og gennemgår så EU's forfatningsmæssige opbygning og udvikling. Derefter beskriver han konsekvenserne og en række væsentlige forhold i EU i tematiske kapitler: Det indre Marked, Unionsborgerskabet, Opholdsrettigheder og Tjenesteydelser.

Der findes ikke meget nyere i bogform om EU-domstolen, dog fx Europa i forandring.

MM er medlem af EU-parlamentet og argumenterer med ildhu og grundighed for sin påstand om, at EU-domstolen praktiserer politik udover de juridiske beføjelser, som domstolen har, bl.a. på grund af EU-traktaktens udformning. Det udgør et mere dybtgående demokratisk problem, som ønskes sat på dagsordenen. Udover dens politiske ærinde er bogen en god indføring i EU-domstolen og andre institutioner.


Weekendavisen

d. 6. dec. 2013

af

af

Dan Jørgensen

d. 6. dec. 2013


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 10 (2014)

af

af

Jens Hartig Danielsen

Nr. 10 (2014)