Bøger / faglitteratur

Intern evaluering af undervisningen


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
166 sider: ill.
Udgivet
2018
Undervisning
til læreren

Beskrivelse


Gennemgang af redskaber og måder hvorpå elever, lærere og pædagogiske ledere kan gribe den interne evaluering af undervisningen an.

Indhold

Hvad handler evaluering af undervisning om? ; Evalueringstyper ; Kvalificering af evalueringsarbejdet ; Skolemiljøet ; Principper for organisering af den interne evaluering af undervisningen ; Hvornår - timing og hyppighed? ; Redskaber til brug for intern evaluering af undervisningen ; Opfølgning: intern evaluering - og hvad så?


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juni 2004

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 8. juni 2004

Evaluering er kommet for at blive, og brugt rigtigt er det et udmærket middel til at udvikle, forbedre og justere mulighederne for undervisning og læring. Det er hovedbudskabet i denne udmærkede bog om intern evaluering af undervisningen. Ud over baggrund for evaluering, beskrivelse af evalueringstyper og forudsætninger gives der principper for, hvordan intern evaluering kan organiseres, timing og hyppighed for gennemførelsen. Endelig omtales forskellige evalueringsredskaber som fokusgruppeinterview, logbøger, portfolio m.fl. Al evaluering fordrer åbenhed og tryghed - og uden opfølgning mister evaluering sin troværdighed. Sprogligt er bogen letlæst, når man kender de faglige termer og brødteksten er beriget med gode oversigtsskemaer, teoribokse, talrige konkrete eksempler samt ikke mindst gode krydshenvisninger til omtalte teorier og evalueringsredskaber. Forrest en veludbygget indholdsfortegnelse og bagest notehenvisninger, veludbygget litteraturliste og et fyldigt navne- og stikordsregister. Målgruppen: alle, der beskæftiger sig med evaluering fra folkeskoleniveau og opefter.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. aug. 2018

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 17. aug. 2018

Intern evaluering er en væsentlig del af al undervisning gennem hele uddannelsesspektret. Denne bog præsenterer den nyeste viden på området i teori og praksis. Bogen har især relevans for undervisere i grundskolens overbygning samt videre op gennem uddannelsesforløbet.

En revideret og opdateret udgave af Intern evaluering af undervisningen, hvor kapitler og afsnit er udgået til fordel for nye på baggrund af den store udvikling, der er sket på området. Indledningsvis gives definitioner på evaluering og der præsenteres forskellige typer af evaluering. Afslutningsvis er der mere fokus på praksis og redskaber til evaluering.

Det er en velskrevet bog med mange konkrete redskaber til evaluering for undervisere.

Bogen kan læses sammen med andre udgivelser om evalueringsformer, samt brugen af evaluering til at gøre undervisningen synlig og meningsfuld. Det kunne eksempelvis være titler som SOLO-taksonomien i praksisRubrics i skolenFeedback og vurdering for læring, Rubrics i skolen og Feedback og vurdering for læringBogen kan læses sammen med andre udgivelser om evalueringsformer, samt brugen af evaluering til at gøre undervisningen synlig og meningsfuld. Det kunne eksempelvis være titler som SOLO-taksonomien i praksis, og Feedback og vurdering for læringBogen kan læses sammen med andre udgivelser om evalueringsformer, samt brugen af evaluering til at gøre undervisningen synlig og meningsfuld. Det kunne eksempelvis være titler som SOLO-taksonomien i praksis, Rubrics i skolen og .


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 40 (2004)

af

af

Dorte Olsen

Årg. 121, nr. 40 (2004)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 41, nr. 5/6 (2004)

af

af

Bjørn Glæsel

Årg. 41, nr. 5/6 (2004)