Bøger / faglitteratur

Interkulturel pædagogik


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
264 sider
Udgivet
2006
Ophav

Beskrivelse


Globaliseringen og stadigt tættere relationer til Europa ændrer nationalstatens kulturhomogene grundlag. Interkulturel kompetence, kendskab til kulturel kompleksitet og udvikling af viden og færdigheder til at agere i kulturmøder af meget forskellig karakter gør sig gældende på alle samfundsniveauer som nye uddannelses- og dannelseskrav.

Indhold

  • Undervisning af tosprogede elever : resultater fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas' længdeundersøgelse af tosprogede elever i USA / Christian Horst

  • Retten til modersmålet / Christian Horst

  • Modersmålsbaserade utbildningssystem, kunskapskapital och ekonomisk tillväxt / Kenneth Hyltenstam

  • Viljen til undervisning i tosprogede elevers modersmål / Bergþóra S. Kristjánsdóttir

  • Multikulturalisme, anti-racisme, kritisk multikulturalisme : overvejelser om en debats fravær / Jan Kampmann

  • De gamle verdier er oprørske kategorier i en verden hvor normen er modsat : om minoritetsfamiliers utdanningsstrategier / Thor Ola Engen

  • Når skolen gør en forskel / Bolette Moldenhawer

  • Klare mål i sprogpædagogikken / Anne Holmen

  • Skal vi reparere børnenes "fejl" eller kvalificere deres forskelle? : kompensatorisk eller multikulturel pædagogik / Thomas Gitz-Johansen

  • Ligestillingstendenser og muligheder i det pædagogiske felt / Üzeyir Tireli


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jens Verner Nielsen

2006

Med afsæt i Danmarks - og EU's - behov for kvalificeret arbejdskraft i en globaliseret verden og i, at det stigende antal tosprogede elever fra minoritetskulturer ikke får tilstrækkeligt ud af deres skolegang, argumenterer bogen for en interkulturel pædagogik med undervisning i og med elevernes modersmål som erstatning for den kompenserende undervisning, der i bedste fald tilbydes i dag. Bogens 11 artikler refererer næsten alle til en stor amerikansk undersøgelse, der påviser, at kun undervisning med modersmålet giver to-sprogede ligestilling i ret til kompetenceudvikling og i adgang til professionsuddannelser. Forfatterne, der alle er pædagogiske forskere, sætter de amerikanske erfaringer ind i danske sammenhænge og behandler deres konsekvenser fra forskellige perspektiver - lovgivning, undervisningspraksis og -tradition, dansk selvforståelse, årsager til manglende debat om og interesse i undervisning af minoritetsgrupper, begrebsafklaringer og definitioner både i forbindelse med sprogpædagogik og med minoritetskulturers forskellighed. Det er tankevækkende og inspirerende teoretisk læsning skrevet i pandehøjde for studerende, samfundsdebattører og undervisere, der dog ikke skal vente praktiske anvisninger på konkret undervisning i bogen. I forhold til førsteudgaven fra 2003 er der kommet et nyt afsnit til, og der er rettet og tilføjet i de øvrige.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 18 (2007)

af

af

Lotte Svane Strange Petersen

Årg. 124, nr. 18 (2007)