Bøger / faglitteratur

Indledning til tingsretten : tredjemandskonflikter vedrørende løsøre


Beskrivelse


Få en introduktion til tingsrettens grundlæggende regler, illustreret ved gennemgang af reglerne om løsning af tredjemandsproblemer vedrørende løsøre. Forfatteren gennemgår også de særlige regler om tinglysning af underpant i motorkøretøjer og andet løsøre (blandt andet de nye regler om digital tinglysning), der indgår i tingsrettens specielle del. Bogen har en oversigt over grundprincipper i og retsvirkninger af retsværnsregistre. Blandt andet tingbogen, skibsregisteret, luftfartøjsregisteret og værdipapircentraler. Desuden har bogen en række opgaveeksempler til studiebrug, og den er velforsynet med henvisninger til supplerende retskilder. Meget velegnet for blandt andre universitetsstuderende, advokater og andre jurister, der arbejder med omsætning og finansiering af løsøre. Forfatteren Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet.