Bøger / faglitteratur / lærebøger

Individ, institution og samfund : antologi for faget


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
336 sider
Udgivet
2013
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for pædagoguddannelse

Indhold

Samfund og individ (Staf Callewaert: Hvad ved vi om forskellige måder at være samfund på? Erik Jørgen Hansen: Samfundets grupperinger. Bolette Moldenhawer: Sociale minoritets- og majoritetsrelationer. Lars Olsen: Social ulighed i videnssamfundet) ; Om pædagogisk arbejde mellem økonomi, styring og ledelse (Leif Moos: Styringslogikker. Frode Boye Andersen: Evaluering som mellemværende. Leif Hermann: Om det retlige grundlag for udøvelsen af den pædagogiske profession. Lone Grundtvig Buss: Samarbejde på tværs af professioner, institutioner og sektorer. Øjvind Larsen: Pædagogen som forvalter af offentlige tjenesteydelser) ; Om opdragelse, demokrati og medborgerskab (Søren Gytz Olesen: Om opdragelse og den enkeltes plads i samfundet. Eva Gulløv: Om institutionalisering af børneopdragelse. Stefan Hermann: Politisk dannelse, medborgerskab og opdragelse. Jette Steensen: Om globaliseringen og dens udfordringer) ; Om teori og metoder (Om videnskabsteoriens rolle som værktøj i produktion af viden / af Kristian Larsen og Ulf Brinkkjær)