Gå til indholdImmunologi og transfusionsmedicin

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 51 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

376 sider, illustreret i farver

Udgivet

2017

Bidrag

Oluf Nielsen (redaktør),

Kirsten Pilemann Vestergaard (redaktør),

Birgitte Lerche (illustrator)

genre/form

lærebøger


Indhold


Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 - Blodets sammensætning og funktion (Erytrocytter, hæmoglobin og ilttransport

Leukocytter

Trombocytter

Hæmostase)

Del 1 - Immunologi

Katitel 2 - Basal immunologi (Hvad er immunologi, immunforsvar og immunsystem?

Sygdom, sundhed og immunitet

Immunsystemets opbygning

Det innate immunsystem

Det adaptive immunsystem

Immunsystemets organer

Immunsystemets celler

Immunsystemets molekyler

Antigener

Vævstyper

Genkendelse i den innate immunsystem

Genkendelse i det adaptive immunsystem

Reaktionsmåder

Det primære immunrespons ved infektion

Det sekundære immunrespons - ved gentagen infektion

Graviditet

Børns immunforsvar

Ældres immunforsvar

Helbredelse eller død?)

Kapitel 3 - Når immunsystemet svigter (Immundefekt

Hypersensibilitet og allergi

Autoimmunitet

Immunologisk undersøgelse

Hvad kan man undersøge?)

Kapitel 4 - Immunologiske behandling (Kemiske stoffer

Antistoffer

Vaccination)

Kapitel 5 - Transplantation (Hvad kan transplanteres - og fra hvem?

Vævstyper og transplantation

Transplantation med hæmotopoietiske stamceller

Internationalt samarbejde om stamcelletransplantation

Organtransplantation

Nordisk og europæisk samarbejde om organtransplantation

Undersøgelser ved transplantation) Del 2 - Transfusionsmedicin

Kapitel 6 - Blodtyper, antistoffer og tilhørende undersøgelser (Hvad er blodtyper

Trombocyttyper

Granulocyttyper

Blodtypeserologiske undersøgelser

Blodtypeserologiske teknikker)

Kapitel 7 - Donortapning (Blodbankvirksomhed

Blodforsyningsloven

Bloddonorer og organiseringen af bloddonorerne i Danmark

Udvælgelse af bloddonorer

Generelle forhold i forbindelse med donortapning

Konventionel donortapning

Specielle tappeprocedurer)

Kapitel 8 - Fraktionering - fremstilling af blodkomponenter (Fraktioneringen

Efterbehandling af blodkomponenter

Blodsikkerhed, virustest og blodtypekontrol

Opbevaring af blodprodukter)

Kapitel 9 - Blodkomponenter og plastmaterialer (Erytrocytsuspension

Trombocytprodukter

Plasma

Bestrålede blodprodukter

Vaskede blodprodukter

IgA-negative blodkomponenter

Plasmaderivater)

Kapitel 10 - Blodkomponenter og indikationer for transfusion (Transfusionsbehandling af patienter med anæmi

Transfusionsbehandling af blødende patienter

Farmakologisk blødningsbehandling)

Kapitel 11 - Forberedelse af patienten til transfusion (Blodprøver til transfusionsmedicinske laboratorieundersøgelser

Identitetskontrol ved blodprøvetagning

Bevidstløse og uidentificerede patienter, som ikke kan medvirke til identitetskontrol

Hastesituationer

Generelle principper og lovgrundlag for transfusion)

Kapitel 12 - Transfusion (Rekvirering af blodkomponenter

Afhentning af blodkomponenter

Udlevering af blodkomponenter

Telemedicinsk udlevering af blodkomponenter

Transport og opbevaring af blodkomponenter

Kontrol af informeret samtykke før opsætning af transfusion

Kontrolforanstaltninger umiddelbart forud for transfusion

Identitetssikring ved opsætning af transfusionsblod

Opsætningen af transfusion

Observation af patienten umiddelbart efter opsætningen af blodtransfusion

Afslutning af transfusion

Ansvar

Patientsikkerhed

Udviklingsperspektiver)

Kapitel 13 - Transfusionskomplikationer (Debuttidspunkt og sværhedsgrad

Observation, handling og udredning

Immunologisk betingede transfusionskomplikationer

Nonimmunologisk betingede transfusionskomplikationer)

Kapitel 14 - Mikrobiologi ved transfusion og transplantation (Virusscreening af blodprodukter

Mikroorganismer af betydning for transfusion og transplantation

Smitteopsporing og look back-undersøgelse)

Kapitel 15 - Graviditet, fødsel og det nyfødte barn (Generelt om transfusionsbehandling af nyfødte

Immunisering af mor mod fosterets antigener

Immunisering rettet mod erytrocytter

Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt forårsaget af RhD immunisering

PhD immunprofylakse

HDFN forårsaget af andre erytrocytantistoffer

Diagnose og behandling af HDFN

Granulocyt- og trombocytimmunisering

Screening af gravide for hepatitis B, HIV og syfilis)

Del 3 - Intravenøse adgange

Kapitel 16 - Anlæggelse, pleje og behandling af perifere venøse katetre (PVK) (Definition

Hygiejniske forholdsregler

Valg af indstikssted

Valg af kateter

Anlæggelse af perifert vanøst kateter

Sygepleje i forbindelse med håndtering af perifert venøste kateter

Seponering af perifert venøst kateter)

Kapitel 17 - Anlæggelse, pleje og behandling af centrale venøse katetre (CVK) (Definition

Utunneleret CVK

Anlæggelsesproceduren

Pleje og behandling af CVK

Håndhygiejne

Brug af nålefri membran

Daglige observationer af kateter og indstikssted

Skift af forbinding

Skift af infusionssæt og tilkoblinger

Blodprøvetagning

Seponering af centralt venekateter

Eksempler på mikrobiologiske prøver ved kateterrelateret infektion

Tunnelleret permant CVK

Anlæggelsesproceduren

Pleje og behandling

Coated katetre

Picc-line (Mid-line))


Anmeldelser (1)


Danske bioanalytikere

Af

Helle Isak Aadal Wihan

2017, nr. 10


Informationer og udgaver

Bog

2017

Titel

Immunologi og transfusionsmedicin

Bidrag

Jakob Thaning Bay m. fl.


(forfatter)
Oluf Nielsen


(redaktør)
Kirsten Pilemann Vestergaard


(redaktør)
Birgitte Lerche


(illustrator)

Udgiver

Munksgaard

Udgivelsesår

2017

DK5

61.56, 61.201

Originaludgivelse

Tidligere: 3. udgave. 2010. ISBN: 9788717040748

Længde

376 sider, illustreret i farver

ISBN

9788762817616

Opstilling i folkebiblioteker

61.56, Immunologi

Udgave

4. udgave