Bøger / faglitteratur

Idrættens enhed eller mangfoldighed


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
371 sider
Udgivet
2002

Indhold

Enhed og mangfolighed i kropslige bevægelser (Verner Møller: Idrætsforskning mellem politik og praksis. Martin Lykkegaard: "Sensei Grundtvig". Lis Engel: Spiralbevægelser i moderniteten : form, energi, relation. Søren Nagbøl: Trommeslageren : om rytme, arkitektur og livsudfoldelse. Kirsti Pedersen: Fra ligestilling i organiseret idræt til studier af kropskulturel mangfoldighed : om feministisk teori og kønsforsknig. Satoshi Shimizu: Kroppens betydning under forandring : mangfoldighed i japansk kultur). Enhed og mangfoldighed i psykisk bevægelse (Ejgil Jespersen: Sport på artsgrænsen : kampen om at eje kroppen aflyst. Kirsten Kaya Roessler: Det magiske "blob" : om idrættens terapeutiske mangfoldighed. Jørn Møller: Forsvarlige koblinger? : en polemik om idrættens kvaliteter. Charlotte Bloch: Enhed og mangfoldighed ud fra følelsernes sociologi? ; Enhed og mangfolighed i kropslige bevægelser (Verner Møller: Idrætsforskning mellem politik og praksis. Martin Lykkegaard: "Sensei Grundtvig". Lis Engel: Spiralbevægelser i moderniteten : form, energi, relation. Søren Nagbøl: Trommeslageren : om rytme, arkitektur og livsudfoldelse. Kirsti Pedersen: Fra ligestilling i organiseret idræt til studier af kropskulturel mangfoldighed : om feministisk teori og kønsforsknig. Satoshi Shimizu: Kroppens betydning under forandring : mangfoldighed i japansk kultur). Enhed og mangfoldighed i psykisk bevægelse (Ejgil Jespersen: Sport på artsgrænsen : kampen om at eje kroppen aflyst. Kirsten Kaya Roessler: Det magiske "blob" : om idrættens terapeutiske mangfoldighed. Jørn Møller: Forsvarlige koblinger? : en polemik om idrættens kvaliteter. Charlotte Bloch: Enhed og mangfoldighed ud fra følelsernes sociologi?Jan Jensen: Lokes skønne vilje. Torben Ulrich: Hvis : notater omkring et (idrætsligt) fællesskab, det uindhentelige). Enhed og mangfoldighed i sociale bevægelser (Bjarne Ibsen: En eller flere idrætsorganisationer : hvorfor forskelle mellem de nordiske lande? Klaus Nielsen: Skaber elite bredde - om omvendt? : en analyse af resultater og tilgang i udvalgte idrætsgrene 1981-2001. Knud Larsen: Af kærlighed til konkurrenceidrætten : om tilskuersportens publikum. Kolbjørn Rafoss: Volleyball : forskellige historier om et boldspil. Inge Kryger Pedersen: Eliten er mangfoldig : om doping i dansk eliteidræt. Grant Jarvie: Kommunitarisme, skotsk sport og social kapital). Modsigelsernes samspil (Jens Sejer Andersen: Mediernes mulighed : fra passiv doping til aktivt demokrati. Poul Albret: Gensyn med Bermuda-trekanten. Søren Møller: Eliteidræt er ikke bare eliteidræt ; Enhed og mangfolighed i kropslige bevægelser (Verner Møller: Idrætsforskning mellem politik og praksis. Martin Lykkegaard: "Sensei Grundtvig". Lis Engel: Spiralbevægelser i moderniteten : form, energi, relation. Søren Nagbøl: Trommeslageren : om rytme, arkitektur og livsudfoldelse. Kirsti Pedersen: Fra ligestilling i organiseret idræt til studier af kropskulturel mangfoldighed : om feministisk teori og kønsforsknig. Satoshi Shimizu: Kroppens betydning under forandring : mangfoldighed i japansk kultur). Enhed og mangfoldighed i psykisk bevægelse (Ejgil Jespersen: Sport på artsgrænsen : kampen om at eje kroppen aflyst. Kirsten Kaya Roessler: Det magiske "blob" : om idrættens terapeutiske mangfoldighed. Jørn Møller: Forsvarlige koblinger? : en polemik om idrættens kvaliteter. Charlotte Bloch: Enhed og mangfoldighed ud fra følelsernes sociologi?Jan Jensen: Lokes skønne vilje. Torben Ulrich: Hvis : notater omkring et (idrætsligt) fællesskab, det uindhentelige). Enhed og mangfoldighed i sociale bevægelser (Bjarne Ibsen: En eller flere idrætsorganisationer : hvorfor forskelle mellem de nordiske lande? Klaus Nielsen: Skaber elite bredde - om omvendt? : en analyse af resultater og tilgang i udvalgte idrætsgrene 1981-2001. Knud Larsen: Af kærlighed til konkurrenceidrætten : om tilskuersportens publikum. Kolbjørn Rafoss: Volleyball : forskellige historier om et boldspil. Inge Kryger Pedersen: Eliten er mangfoldig : om doping i dansk eliteidræt. Grant Jarvie: Kommunitarisme, skotsk sport og social kapital). Modsigelsernes samspil (Jens Sejer Andersen: Mediernes mulighed : fra passiv doping til aktivt demokrati. Poul Albret: Gensyn med Bermuda-trekanten. Søren Møller: Eliteidræt er ikke bare eliteidrætOve Korsgaard: Ling og Coubertin: de to store idrætsfilosoffer. Jørn Hansen: "Uden masserne blamerer idéerne sig" : mangfoldighedens historie og idrætsforskningens specielle profil i Danmark. Henning Eichberg: Modsigelser i bevægelseskulturen : om mellemkropslighed og trialetik


Anmeldelser (1)