Gå til indholdBøger / faglitteratur

Hverdagslivet : sociologier om det upåagtede


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

471 sider

Udgivet

2014

Målgruppe

til voksne


Indhold

  • Hverdagslivssociologiens variationer / Michael Hviid Jacobsen & Søren Kristiansen

  • Chicago-sociologi / Anja Jørgensen

  • Amerikansk pragmatisme : hverdagslivets kreativitet / Antje Gimmler

  • Symbolsk interaktionisme : hverdagslivets samhandling / Antje Gimmler ; Irene Levin & Jan Trost

  • Marxisme, modernitet og utopi : hverdagslivets ambivalens / Michael E. Gardiner

  • Fænomenologisk sociologi : hverdagslivets subjekt / Michael E. Gardiner ; Dan Zahavi & Søren Overgaard

  • Erving Goffman : hverdagslivets rollespil / Søren Kristiansen

  • Fransk hverdagslivssociologi : hverdagslivets strukturer, situationer, spontanitet og strategier / Michael Hviid Jacobsen

  • Etnometodologi og det absurdes sociologi : hverdagslivets laboratorium / Michael Hviid Jacobsen

  • Eksistentialistisk sociologi : hverdagslivets erfaring / Joseph A. Kotarba


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. sep. 2005

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 6. sep. 2005

Emnet for bogen er hverdagssociologien, som er interaktionistiske og gruppedynamiske studier af menneskers dagligliv, også benævnt som mikrosociologien. Heroverfor står makrosociologien, der som begrebet antyder beskæftiger sig med de større linier i samfundet, og som også er det mest prestigefyldte. Bogen, der er en antologi skrevet af fortrinsvis skandinaver tilknyttet højere læreanstalter, men også med et par bidrag af amerikanske sociologer, søger at give en indføring i forskellige sociologiske traditioner, som på forskellig vis beskæftiger sig med hverdagslivet. Der gives ikke nogen samlet, præcis definition af "hverdagslivet", men det indkredses i bogens indledning, og som læser får man en god fornemmelse for, hvad det omfatter og ikke omfatter. En række klassiske teorier indenfor området danner grundlag for al tale om hverdagssociologi. Der er en amerikansk strømning kaldet Chicago-skolen, der er den marxistiske strømning, den fænomenologiske tradition, et eksistentialistisk spor, som videreføres i dele af den postmoderne tænkning; endelig er der to såkaldt "kreative hverdagstraditioner". Det er en bredere indføring end Alfred Schutz' Hverdagslivets sociologi, 2005. Bogens to redaktører har begge tilknytning til Institut for Sociale Forhold og Organisation ved Aalborg Universitet, og bogen er henvendt til studerende og undervisere ved de højere læreanstalter.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. jan. 2014

af

af

Alma Lind Jensen

d. 28. jan. 2014

Denne bogs målgruppe er i kraft af sit emnefelt, sprog og abstraktionsniveau studerende og undervisere ved højere læreanstalter.

Bogen, der er en antologi skrevet af fortrinsvis skandinaver tilknyttet højere læreanstalter, søger at give en indføring i forskellige sociologiske traditioner, som på forskellig vis beskæftiger sig med hverdagslivet - også kaldet mikrosociologien - i modsætning til makrosociologien, der beskæftiger sig med de store tendenser så som økonomi, social stratifikation, differentiering og politik og er mere prestigefyldt. Mens mikrosociologien kigger på interaktionistiske og gruppedynamiske studier af menneskers dagligdag. Til hverdagslivet vil der være mange forskellige sociologiske indgange, hvorfor netop antologien med forskellige bidragydere synes at være en velegnet formidlingsform, og bogen forsøger at give et overblik over de mange perspektiver, traditioner og skoler indenfor hverdagslivssociologien.

1. udgaven udkom i 2005 og 2. udgave er udvidet og opdateret, så udskiftning er relevant. Hverdagslivets sociologi er stadig bedste bud på en lignende titel, den er dog ikke nære så bred en indføring.

Som sagt i indledningen af denne udtalelse har bogen et videnskabeligt niveau, der indsnævrer målgruppen. Det betyder selvfølgelig ikke, at den er uinteressant i folkebiblioteksverdenen. Det er et betydningsfuldt og værdifuldt værk indenfor sociologien.


Dansk sociologi

Årg. 17, nr. 1 (2006)

af

af

Charlotte Bloch

Årg. 17, nr. 1 (2006)


Nord nytt

2007, nr. 101

af

af

Laura Peréz Skardhamar

2007, nr. 101Informationer og udgaver

2014

Bog

Hans Reitzel, 2. udgave

2005

Bog

Hans Reitzel, 1. udgave