Gå til indholdBøger / faglitteratur

Hvad er forskning? : normer, videnskab og samfund


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

275 sider

Udgivet

2010

Ophav

Claus Emmeche(redaktør)

Jan Faye(redaktør)

Claus Emmeche(bidrag)
Målgruppe

til voksne


I samme serie

Bjarkes saga

Claus Deleuran

Unge under videregående uddannelse

Ove Per Henningsen

De studerendes geografiske og sociale oprindelse

Leif Christensen

De studerendes udgifter og deres finansiering

Henrik Hassenkam

Uddannelsen til styrmand og kaptajn i handelsflåden

Erik Hollesen

Navigatørundersøgelsen 1966

Erik Hollesen

Mål og normer i organisationer

Torben Agersnap

Familiens organisation i det grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold i de vestgrønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

De unge asociale og myndighederne

Britt-Mari Blegvad

Offentlig økonomi og regnskabsvæsen

Flemming Agersnap

Artikler om retsplejens vilkår og virke i de grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Retssociologi i Norden. Bd. 1 : Indlæg på den første nordiske konference i retssociologi 1967

Britt-Mari Blegvad

Politik og administration

Flemming Agersnap

Social oprindelse og skolekarakterer

Jens Carl Ry Nielsen

Samfundsvidenskab og samfundsvidenskaber

Mogens Blegvad

Samfund og politik i Grønland

Retssociologi i Norden. Bd. 2 : Indlæg på den tredie nordiske konference i retssociologi 1969

Dansk frivilligbistand. Bind 2 : Tabeller med kommentarer

Dansk frivilligbistand. Bind 1 : En analyse af målsætninger og praksis

Decisionsteori

Peter Kierkegaard-Hansen

Kollektiv-familier i Danmark

Doris Brammer

Dansk frivilligbistand. Bind 3 : Holdninger til danske u-landsfrivillige

Søren Willert

Organisationsteori

Carl Jørgensen (f. 1928)

Databehandling

Niels Bjørn-Andersen

Nordstjernens lys brændte ud

Ole Henriksen (f. 1937)

Den offentlige forvaltning i Danmark

Jørgen Nue Møller

Institutionen som arbejdsplads

J. F. Bakka

Rapport om samarbejdsforsøg i jernindustrien

Flemming Agersnap

Bygdesamfund i Grønland

Hans Gullestrup

Atangmik

Henning Schwerdtfeger

Kangâmiut

Margrethe Sørensen (f. 1946)

Beslutningsteori i praksis

Søren Christensen (f. 1940)

Edb, arbejdsmiljø og virksomhedsdemokrati

Finn Borum

Magt og indflydelse i bestyrelser

Ann Westenholz

Om ulighedens årsager

Iver Hornemann Møller

Systemvurdering og systemkonstruktion belyst gennem FAUST, folkebibliotekernes automationssystem -- Bilag

Ole Monrad

Systemvurdering og systemkonstruktion belyst gennem FAUST, folkebibliotekernes automationssystem

Ole Monrad

Forskere, mellemmænd, boligaktivister

Erling Ekegren

Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning. Mappe 1 (index, kassette 1-5)

Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning. Mappe 2 (kassette 6-10)

Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning

Tom Broch

Majgården og produktionskollektiverne

Anton Gammelpot

Herredømmet over arbejdsprocessen

Anders Joest Hingel

Medarbejderindflydelse

Marly Arnoldus

Sygehuse

Finn Borum

Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning

Evaluering indefra

Justine Grønbæk Pors

Hvad er forskning?

Hvordan styres videnssamfundet?


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. jan. 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 8. jan. 2010

Der er stigende opmærksomhed omkring forskningens rolle i samfundet, og en målgruppe for antologien vil være politiske beslutningstagere, der her får et mere nuanceret billede af hvad forskning og videnskab er, samt konsekvenserne af politisk styring. En anden målgruppe er forskere og studerende med interesse for videnskabshistorie og videnskabsteoretiske diskussioner.

Fremtrædende universitetsfolk fra forskellige dele af universitetsverdenen forsøger i denne antologi at give svaret på hvad forskning er - og hvad der er god forskning. Af de i alt 12 bidrag beskæftiger flere sig med demarkationsproblemet, dvs. den filosofiske diskussion om hvordan man afgrænser videnskab og ikke-videnskab. Den såkaldte Lomborg-sag, der vedrørte videnskabelig uredelighed, bruges også af flere som case i diskussionen om kriterier for videnskabelighed, og man finder også artikler om de forkætrede kvantitative studier af videnskaben, der er undervejs som administrative styringsredskaber. Hvert af bidragene indledes med en kort præsentation af forfatteren og et resumé af artiklen, der afsluttes med en litteraturliste.

Filosofiske diskussioner af videnskabens væsen og afgrænsninger finder man også i Jan Faye Athenes kammer, 2000 og i David Favrholdt Erkendelse : grundlag og gyldighed, 2008.

En antologi, hvor fremtrædende forskere og videnskabsmænd ud fra historiske, filosofiske eller sociologiske studier af videnskaben forsøger at belyse, hvad der kendetegner god forskning.


Aktuel naturvidenskab

2010, nr. 3

af

af

Kristian Hvidtfelt Nielsen

2010, nr. 3


Social kritik

Årg. 22, nr. 122 (2010)

af

af

Asger Sørensen

Årg. 22, nr. 122 (2010)Informationer og udgaver

2010

Bog

Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1. udgave

2010

Ebog

Nyt fra samfundsvidenskaberne, 1. udgave