Bøger / faglitteratur

Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab : kvalitative metoder (flere sprog)


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk, norsk
Omfang
352 sider
Udgivet
1996

Beskrivelse


Kritisk og metodologisk fremstilling af problematikkerne i at gøre den menneskelige sygdomsvirkelighed til genstand for systematisk forskning.

Indhold

Empirisk humanistisk forskning og videnskabsteori (Inga Marie Lunde: Sundhedsvidenskab - mellem restriktion og ekspansion. Kirsti Malterud: Vejer til vitenskapelig insikt i legekunsten. Uffe Juul Jensen: Humanistisk sundhedsforskning) ; Teorier og teorianvendelse (Karen-Dorthe Bach Nielsen: Teoriers betydning i forskningsprocessen / Karen-Dorthe Bach Nielsen og Inga Marie Lunde. Pia Ramhøj: Sundhedsforskningens brug af hverdagsteorier. Helle Ploug Hansen: Feltarbejde som forskningsstrategi. Ruth H. Olsen: Å forske i andres erfaringer) ; Udvælgelseskriterier og eksempler på kvalitativ dataindsamling (Margareta Maunsbach: Udvælgelse i kvalitativ forskning / Margareta Maunsbach og Inga Marie Lunde. Lise Dyhr: Interviewet som forskningsmetode / Lise Dyhr og Lone Schmidt ; Empirisk humanistisk forskning og videnskabsteori (Inga Marie Lunde: Sundhedsvidenskab - mellem restriktion og ekspansion. Kirsti Malterud: Vejer til vitenskapelig insikt i legekunsten. Uffe Juul Jensen: Humanistisk sundhedsforskning) ; Teorier og teorianvendelse (Karen-Dorthe Bach Nielsen: Teoriers betydning i forskningsprocessen / Karen-Dorthe Bach Nielsen og Inga Marie Lunde. Pia Ramhøj: Sundhedsforskningens brug af hverdagsteorier. Helle Ploug Hansen: Feltarbejde som forskningsstrategi. Ruth H. Olsen: Å forske i andres erfaringer) ; Udvælgelseskriterier og eksempler på kvalitativ dataindsamling (Margareta Maunsbach: Udvælgelse i kvalitativ forskning / Margareta Maunsbach og Inga Marie Lunde. Lise Dyhr: Interviewet som forskningsmetode / Lise Dyhr og Lone SchmidtSybille Bojlén: Det fokuserede gruppeinterview. Elisabeth Hall: Relationen mellem interviewer og informant i det kvalitative forskningsinterview. Merete Bjerrum: Livshistorier og narrativer som kildemateriale / Merete Bjerrum og Pia Ramhøj) ; Databearbejdning - analyse og fortolkning (Søren Holm: Analyse baseret på "Grounded Theory" / Søren Holm og Lone Schmidt. Anker Brink Lund: Tolkning baseret på skriftligt materiale / Anker Brink Lund og Gudrun Christensen. Jan Mainz: Analyse og fortolkning af data. Ole Steen Kristensen: Computerassisteret databearbejdning og -analyse) ; Validitetsaspekter i kvalitativ forskning (Steinar Kvale: Den sociale konstruktion af validitet. Per Schultz Jørgensen: Generalisering i kvalitativ forskning. Bjørn Holstein: Triangulering) ; ; Empirisk humanistisk forskning og videnskabsteori (Inga Marie Lunde: Sundhedsvidenskab - mellem restriktion og ekspansion. Kirsti Malterud: Vejer til vitenskapelig insikt i legekunsten. Uffe Juul Jensen: Humanistisk sundhedsforskning) ; Teorier og teorianvendelse (Karen-Dorthe Bach Nielsen: Teoriers betydning i forskningsprocessen / Karen-Dorthe Bach Nielsen og Inga Marie Lunde. Pia Ramhøj: Sundhedsforskningens brug af hverdagsteorier. Helle Ploug Hansen: Feltarbejde som forskningsstrategi. Ruth H. Olsen: Å forske i andres erfaringer) ; Udvælgelseskriterier og eksempler på kvalitativ dataindsamling (Margareta Maunsbach: Udvælgelse i kvalitativ forskning / Margareta Maunsbach og Inga Marie Lunde. Lise Dyhr: Interviewet som forskningsmetode / Lise Dyhr og Lone SchmidtSybille Bojlén: Det fokuserede gruppeinterview. Elisabeth Hall: Relationen mellem interviewer og informant i det kvalitative forskningsinterview. Merete Bjerrum: Livshistorier og narrativer som kildemateriale / Merete Bjerrum og Pia Ramhøj) ; Databearbejdning - analyse og fortolkning (Søren Holm: Analyse baseret på "Grounded Theory" / Søren Holm og Lone Schmidt. Anker Brink Lund: Tolkning baseret på skriftligt materiale / Anker Brink Lund og Gudrun Christensen. Jan Mainz: Analyse og fortolkning af data. Ole Steen Kristensen: Computerassisteret databearbejdning og -analyse) ; Validitetsaspekter i kvalitativ forskning (Steinar Kvale: Den sociale konstruktion af validitet. Per Schultz Jørgensen: Generalisering i kvalitativ forskning. Bjørn Holstein: Triangulering) ;Inga Marie Lunde: Perspektiver i humanistisk sundhedsvidenskabelig forskning / Inga Marie Lunde og Pia Ramhøj


Anmeldelser (5)


Ugeskrift for læger

Årg. 158, nr. 30 (1996)

af

af

Gert Almind

Årg. 158, nr. 30 (1996)


Nyt om forskning

Årg. 6, nr. 2 (1997)

af

af

Lene Agner Petersen

Årg. 6, nr. 2 (1997)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 13, nr. 1 (1997)

af

af

Kirsten Lomborg

Årg. 13, nr. 1 (1997)


Socialrådgiveren

Årg. 59, nr. 26 (1997)

af

af

Eva Hallum

Årg. 59, nr. 26 (1997)


Sygeplejersken

Årg. 97, nr. 5 (1997)

af

af

Lise Therkelsen

Årg. 97, nr. 5 (1997)