Bøger / faglitteratur

Hjernesmart pædagogik : stimulér børns læring, empati, indre ro og selvkontrol


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
288 sider: ill. (nogle i farver)
Udgivet
2015
Ophav
Målgruppe
for lærere, for pædagoger
Undervisning
til læreren

Beskrivelse


Om hvordan hjerneforskningen kan berige praktisk pædagogik. Bogen giver en indføring i hjernens spilleregler for alle, der indgår i relationer med børn og unge i hverdagen, og den præsenterer samtidig en række konkrete værktøjer, sange og lege til at stimulere børns læring, empati, indre ro og selvkontrol og derved styrke deres hjerne.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Rejsen til Amygdala, hjernens alarmklokke (Et vredesudbrud i børnehøjde ; De to "mandler" i hjernen ; En raket, der fyres af: Amygdala-sangen ; Syv amygdala-triggere ; Når sort felt er hverdagskost ; Min amygdala som barn ; Ding, ding, ding! Når hjerne bliver kapret ; Frit valg på hylden med følelser ; Når både den voksne og barnet er "kapret" ; En 13-årig dreng styrker sin selvregulering ; Amygdala-flasken: Når hjerne mudrer til ; Alarmen i min hjerne: en sang om at regulere sin amygdala ; Amygdala-uret: Børn skruer sig til indre ro og balance ; Alle følelser er til stede hele tiden ; Evidensbaseret eksternalisering ; For lille amygdala-aktivitet ; Vi kan spille hinanden bedre - og være "dråben" for hinanden! ; Amygdala-termometeret viser den indre temperatur ; Den neutrale basis for empati ; Hvad dæmper i øvrigt amygdala? ; Alt nyt skal trænes ind i "grøn") ; Rejsen til arbejdshukommelsen, hjernens midlertidige tegnetavle (Tankpassermodellen på pension ; Kun plads til fire til syv enheder ; Børns begrænsede arbejdshukommelse ; Hvordan bruger børn klisterpapir? ; Kend forskel på indflydelsescirklen og interessecirklen ; Den begrænsede kapacitet - illustreret for børn ; Styrk børns empati med hinanden - vis arbejdshukommelsesindsigt ; Pyt-armbånd hjælper børn med at "komme igen" ; Arbejdshukommelsens helt egen sang ; Priming påvirker følelser, adfærd og præstation ; Styrk det utrygge barns mod - succestangenten ; Hvordan kan børn booste sig selv? ; Kan arbejdshukommelsen trænes op? ; Arbejdshukommelseslege) ; Rejsen til pandelapperne, hjernens boss (Hjernens boss ; ...der også opfører sig som Guldlok ; Pandelappernes udvikling ; Pandelap-amygdala-vippen ; Sang: Pust luft i din pandelap ; Hvordan får vi gang i pandelapperne? ; Omfortolkning i hverdagen ; Framestorm-metoden ; De 10 hjernespilleregler bag Framestorm ; Sang: Man kan tage tusind billeder ; Litteratur til at stimulere børn perspektivskift ; Robinson Crusoe-metoden ; Vind-vind-leg ; Den vigtige behovsudsættelse - skumfidus-eksperimentet ; Pandelapsgymnastik) ; Rejsen til hippocampus, hjernes huskecentral (Når hippocampus lider ; Hjernesmart læring = et rigt netværk med mange indgange ; Vær varsom med fokusset på læringsstile ; Huskecentralens store plasticitet ; Illusionen om den fotografiske hukommelse ; Sang/dans: Hippocampus´hoppedans ; Se hvordan lærer hjernen? Fire nøglekomponenter ; 1. Opmærksomhed ; 2. Tilblivelse/skabelse ; 3. Følelser ; 4. Spacing ; At elske læring) ; Rejsen til den selvdirigerede neuroplasticitet, den evigt foranderlige hjerne (Den femte revolition ; Hjernen tilpasser sig sine omgivelser ; Både tænkning, forestillingsevne og handling ændrer hjernen ; De plastiske strukturer: amygdala, pandelapperne og hippocampus ; Kan forandring på hurtigt? ; Din plastiske hjerne - en hyldestsang til hjernen ; Denn konkrete hjerne ; Hen-imod-vendinger til dit repertoire ; Hjerneklodsede hverdagseksempler - lyt til rumlerillen ; Sange om hjernens viskelæder ; Ikke-lege med børn ; Grib engagementsmulighederne! ; "Jeg vil holde op med at slå mig selv i hovedet!" ; "Konkurrencestaten" rammer forbi skiven ; Svesken på disken? ; Din væk-fra-/hen-imod-balance ; Følelser er vildt påvirkelige ; Hjernesmart vaneændring - hvordan gør man? ; Brug lommelygten klogt) ; Efterord: Gør hjernen til medspiller ; Kort fortalt: Læring, empati, indre ro og selvkontrol (Læring ; Empati ; Indre ro ; Selvkontrol) ; Hvis du vil dykke ned i (Hjernens alarmklokke, amygdala ; Hjernens midlertidige tegnetavle, arbejdshukommelsen ; Hjernens boss, pandelapperne ; Hjernens huskecentral, hippocapus ; Den selvdirigerede neuroplasticitet)


Anmeldelser (1)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 4. feb. 2016

af

af

Malene Schrøder

d. 4. feb. 2016