Gå til indholdBøger / faglitteratur

Havets planktonalger


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

31 sider: ill. (nogle i farver) ; 25 cm

Udgivet

1989

Målgruppe

til voksne


Beskrivelse


Om planktonalger i danske farvande. Giver anvisninger på, hvordan man indsamler, transporterer og mikroskoperer planktonalger. Giver ved tegninger og beskrivelser mulighed for bestemmelse af de alm. planktonalger


I samme serie

Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Hønsefugle

Jørgen Fog (f. 1933)

Danmarks gæs

Mette Fog

Danske humlebier og snyltehumler

Karen Hammer

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Bladlus

Ole E. Heie

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske havsnegle

Poul Bondesen

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Lopper

Thorkil E. Hallas

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Danske myrer

Torben Frode Jensen (f. 1946)

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Fuglesang - form og funktion

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Jordbundens mider og springhaler

Peter Gjelstrup

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Regnbueørred

Frank Jensen (f. 1947)

Lægeplanter i natur og have

Anemette Olesen (f. 1952)

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Havets planktonalger

Per Juel Hansen

Ålen

Frank Jensen (f. 1947)

Byens natur

Nina Rehfeldt

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Nattergalen

Poul Bondesen

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Silden

Frank Jensen (f. 1947)

Sæler

Anders Holm Joensen

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Svalerne

Anders Pape Møller

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Galler på planter

Thomas Secher Jensen

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Rovfugle

Anders Holm Joensen

Danmarks græshopper

Ole Fogh Nielsen

Vadefugle

Jacob Christian Salvig

Træ fra danske skove

Jette Baagøe

Hvaler

Carl Chr. Kinze

Regnorme

Caspar Andersen (f. 1945)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2018

Det er planktonalger i de danske farvande, der er emnet for dette hefte. De er grundlaget for alt liv i havet, men når vi hører om dem, er det mest for det negative: iltsvind, fiskedød ogmuslingeforgiftning - ubehageligheder, der især optræder ved de masseopblomstringer, der er blevet hyppigere de senere år i takt med at tilførelsen af næringssalte til havet vokser. Der eranvisninger på, hvordan man indsamler og mikroskoperer algerne (alle planktonalger er så små, at de kræver et rimeligt godt mikroskop). Størstedelen af heftet er en nøgle på familie-niveau tilbestemmelse af de planktonalger man kan fange i et net. Bestemmelsen sker dels ved tegninger og dels ved en verbal beskrivelse med en del fagterminologi, der ikke forklares. Som det erkarakertistisk for serien er lay-uotet tiltalende, og heftet afsluttes med en navneliste og forslag til supplerende læsning. Det er nok de færreste der har udstyr til at kunne bestemmeplanktonalger på køkkenbordet. Men heftet er i høj gradanvendeligt som supplement til biologiundervisningen på gymnasieniveau, hvor mikroskopering og bestemmelse kan ske med assistance af faglærer.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Planktonalger er - deres ringe størrelse til trods - af afgørende betydning for havets dyreliv, idet de indgår i utrolig mange fødekæder. De seneste år har algerne dog af andre årsager optrådtmed store overskrifter i dagbladene. De har nemlig farvet havvandet rødt eller blågrønt, skabt bundvendinger, gjort blåmuslinger giftige og dræbt store mængder fisk. Der er således god grund til atofre lidt tid op at læse om de små organismer. Tidskriftet Natur og Museum, der udkommer med fire numre om året, handler denne gang om havets planktonalger, der fortælles om algernes størrelse,udseende og levevis, om hvorledes man kan fange og undersøge dem og om nogle af de problemer, de kan forvolde. Herefter følger 18 sider med artsbeskrivelser/bestemmelsesnøgler. Bagest findesnavneliste (latinske betegnelser), litteraturliste samt opskrifter på dyrkningsmedier (kosttilskud) til alger. Hæftet er illustreret med fotografier, kort og tegninger af god kvalitet. Materialeter nok for vanskeligt ogfor omfattende til at kunne anvendes direkte til undervisningsbrug i Folkeskolen, men det kan give den lærer, der ønsker at arbejde med emnet i biologi/miljøundervisning,en god baggrundsviden. Til lærerbibliotekets tidsskriftsamling.Informationer og udgaver

1989

Bog

Per Juel Hansen

Naturhistorisk Museum