Bøger / faglitteratur

Handicap og beskæftigelse : regionale forskelle


Beskrivelse


Undersøgelse af udviklingen i beskæftigelsen af personer med handicap, herunder bekæftigelsen i job på særlige vilkår. Også førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet samt beskæftigelsespotentialet blandt handicappede belyses.

I samme serie