Gå til indholdHandicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016


Detaljer

Seneste udgave, bog


I samme serie

Når politik bliver til virkelighed

Hjemløshed i Danmark 2007

Evaluering af den fleksible barselsorlov

Bente Marianne Olsen

Fædre, sønner, ægtemænd

Sammenbrud i anbringelser af unge

Handicap og beskæftigelse

Virksomheders sociale engagement

Helle Kløft Schademan

Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

Virksomheders sociale engagement

Helle Kløft Schademan

Handicap og ligebehandling i praksis

Anbragte børns udvikling og vilkår

Tine Egelund

Hjemløshed i Danmark 2009

Lars Benjaminsen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Gravid og fængselsbetjent

Henning Bjerregård Bach

Blinde og stærkt svagsynede

Virksomheders sociale engagement

Frederik Thuesen

Virksomheders sociale engagement

Frederik Thuesen

Blinde børn - integration eller isolation?

Lige muligheder - støtte til udsatte børn og unge

Tidligere anbragte som unge voksne

Køn, handicap og beskæftigelse

Prostitution i Danmark

Jens Kofod

Børn med funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Hjemløshed i Danmark 2011

Heidi Hesselberg Lauritzen

Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning

ADHD-indsatser

Virksomheders sociale engagement

Lars Brink Thomsen

Effekter af slægtspleje

Kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om lige løn

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

NAKUUSA - vi vil og vi kan

Else Christensen (f. 1949)

Lokal løn på kommunale arbejdspladser

Helle Holt

Danske hjemvendte soldater

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Virksomheders sociale engagement

Lise Sand Ellerbæk

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige

Hjemløshed i Danmark 2013

Lars Benjaminsen

Evaluering af projekt SAMSPIL

Børn i Mælkebøtten

Else Christensen (f. 1949)

Mere uddannelse, mere i løn?

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Del 1

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen (f. 1949)

Virksomheders sociale engagement

Virksomheders sociale engagement

Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder

Christiane PræstgaardChristensen

Børn og unge i Danmark

Mai Heide Ottosen

Fra 15 til 27 år

Anders Rosdahl

Udvikling af trivselsmålinger i folkeskolen

På vej mod ungdomskriminalitet

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer- Del II

Evaluering af mentorordningen

Udvikling af måleinstrument for elevadfærd og -holdninger

Folkeskolereformen

På vej mod ungdomskriminalitet

Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Virksomhedernes sociale engagement

Hjemløshed i Danmark 2015

Lars Benjaminsen

Evaluering af Feedback-Informed Treatment ved Silkeborg Kommunes Familiecenter

Anbragte unges overgang til voksenlivet

Evidens om effekten af indsatser for ledige seniorer

Velfærdsteknologi i plejeboliger

Kontinuitet i anbringelser

Inklusion set i et elevperspektiv

Implementering af beskæftigelsespolitik i Danmark

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge

På vej mod ungdomskriminalitet

Anbragte børns skolegang på intern skole

Kontinuitet i anbringelser

Siddhartha Baviskar

Fattigdom og afsavn

Lars Benjaminsen

Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse

Rehabilitering på ældreområdet

Housing First i Danmark

Etniske minoritetsunge i Danmark

Gør skoleledelse en forskel?

Winter

Etniske minoritetsunge i Danmark

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Exit prostitution

Theresa Dyrvig Henriksen

Evaluering af den fleksible barselsorlov

Rundt om forebyggelses- og sundhedscentre

H. Vinther

Sammenbrud i anbringelser af unge

Fædre, sønner, ægtemænd

Tina Gudrun Jensen

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement

Socialt udsatte børn

Niels Ploug

Frivillige i Hjemmeværnet

Hjemløshed i Danmark. Årgang 2007

Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007

Anders Rosdahl

Når politik bliver til virkelighed

God kvalitet i ældreplejen

Danskernes pensionsopsparinger

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

Adoption som indsats

Mogens Nygaard Christoffersen

Opfølgning på sygedagpenge. Del 2 : Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven

Jan Høgelund

Opsat folkepension

Danskernes forventninger til pension

Anna Amilon

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

Frederikke Beer

Virksomheders rekruttering

Trine Filges

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

Opsat pension

Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge

Anbragte børns udvikling og vilkår

Tine Egelund


Informationer og udgaver

Bog

2017

Bog

2017

Ebog

2017

Ebog

2017