Bøger / faglitteratur

Håndbog i kulturpsykologi : et fag på tværs


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
685 sider
Udgivet
2003
Ophav
Målgruppe
Henvender sig til studerende og færdiguddannede inden for social- og sundhedsvidenskaberne, pædagoger, psykologer m.fl.

Indhold

Kulturpsykologi ; Aggression og terror ; Voldens konstruktion og destruktion ; Flygtninge og torturoverlevere ; Indvandring og globalisering ; Hjemlængsel og udlængsel ; Racisme og etnicitet ; Fattigdom og sundhed ; Psyke og soma ; Selvbevidsthed og spiritualitet ; Universelle diagnoser og kulturbundne syndromer ; Traume og personlighedsændring ; Individuel og kollektiv hukommelse ; Healing og psykoterapi ; Shamanisme og magi ; Interkulturel kommunikation og optimal konsultation ; Meningskonstruktion og narrativ terapi ; Forebyggelse og formynderi ; Internationalt hjælpearbejde og kampen for menneskerettighederne ; Konfliktløsning og demokratisering ; Assessment og evaluering ; Forskning og advocacy ; Praktiske anvisninger


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. nov. 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 21. nov. 2003

Kulturpsykologi er en ny videnskabsgren - forstået på den måde, at den har udviklet sig gennem de sidste ca. 30 år. Derfor er en definition af begrebet også på sin plads. Kulturpsykologi er studiet af den rolle, kulturen spiller for menneskets psykiske liv. Kulturpsykologi er en form for tværfaglighed, der forbinder en række fag som antropologi, sociologi, filosofi og historievidenskab med psykologi. Nu udkommer hele 2 bøger på dansk om emnet: en dansk og en amerikansk. Peter Elsass, cand. psych., dr. med., professor ved Københavns Universitet og forfatter til en stribe bøger, tegner sig for det danske bidrag, som er det, der bredest formidler faget. Et omfattende værk, der både formidler historie, teori og inddrager forfatterens feltarbejde fra mange studierejser til fremmede lande. Faget har selvsagt stor aktualitet i disse år, hvor vi har fået mange flygtninge og indvandrere fra andre kulturer. Dette aspekt inddrages i flere kapitler. Bogen henvender sig til studerende og uddannede indenfor social- og sundhedsvidenskaberne, til pædagoger og psykologer og andre interesserede f.eks. folk, der arbejder med flygtninge og indvandrere. Indholdsfortegnelsen åbner bogen, ligesom der er stikordsregister og naturligvis omfattende litteraturliste.


Ugeskrift for læger

Årg. 167, nr. 32 (2005)

af

af

Anne Lindhardt

Årg. 167, nr. 32 (2005)


Sygeplejersken

Årg. 104, nr. 8 (2004)

af

af

Grete Mygind

Årg. 104, nr. 8 (2004)