Bøger / faglitteratur / bibliografier

Grundlovsforhøret : regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
435 sider
Udgivet
2015
Ophav
Genre og form
bibliografier

Beskrivelse


Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte varetægtsfængslet. Bogen omhandler retsplejelovens bestemmelser om anholdelse og om sigtedes fremstilling i et grundlovsforhør. Reglerne om dørlukning, navneforbud og referatforbud er beskrevet, ligesom der er redegjort for reglerne om, hvornår der kan ske varetægtsfængsling, herunder varetægtsfængsling i isolation. Bogen gennemgår også betingelserne for at iværksætte straffeprocessuelle tvangsindgreb, såsom telefonaflytning, ransagning, legemsundersøgelse mv. Herudover indeholder bogen en fremstilling af reglerne for frihedsberøvelse i henhold til politiloven, tilbageholdelse af unge under 15 år, reglerne om erstatning i anledning af ulovlig frihedsberøvelse og reglerne om klager over og straffesager mod politipersonale. Nyt i 2. udgaven Vigtige, fortrinsvis nyere, retsafgørelser inden for de enkelte områder, som omtales i bogen, er refereret ligesom nye afsnit er føjet til bl.a. afsnit 5.10 om udlevering til udlandet af personer til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 145], nr. 6 (2011)

af

af

Gorm Toftegaard Nielsen

[Årg. 145], nr. 6 (2011)