Gå til indholdGrundbog i pædagogik til lærerfaget

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 51 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

301 sider

Udgivet

2012

Bidrag

Claus Madsen (f. 1974-06-22) (redaktør)


Indhold


Indhold: Pædagogiske grundsyn (Pædagogiske grundsyn / Lars Løvlie og Kjetil Steinsholt). Dannelse (Stefan Ting Graf: Wolfgang Klafkis dannelsesteori - præsenteret og udfordret. Ole Thyssen: Dannelse i moderniteten. Lars Løvlie: Individualitet, fællesskab og dannelsens mangfoldighed). Pædagogik og professionalitet (Kirsten Krogh-Jespersen: At uddanne sig til professionelt lærerarbejde. Ole Gammelgaard: Pædagogisk tænkning i professionel praksis - om undervisning som komplekse eksperimenter. Claus Madsen: God anderledeshed i det refleksivt moderne). Lærerrollen (Lotte Rahbek Schou: Læreren som mester, som meddeler, som terapeut og som maieutiker. Peter Andersen: Undervisningsledelse - læreren som leder af undervisningen. Hanne Knudsen: Lærerroller i skole-hjem-samarbejdet). Folkeskolens historiske grundlag (Finn Held: Politisk dannelse - og folkeskolen)


I samme serie


Undervisning

Andreas Striib

Læringens univers

Mads Hermansen (f. 1946)

Kollegavejledning i skolen

Kollegavejledning i skolen

Lærer i tiden

Pædagogisk argumentation

Bent Nabe-Nielsen

Stilladser om børns læring

Nora Lindén

Respekt for lærere

Pædagogik og professionalitet

Erling Lars Dale

Lærer og vejleder

Tron Inglar

Stilladsering - en pædagogisk metafor

Stilladsering - en pædagogisk metafor

Nye lærere, nye tider

Andy Hargreaves

Opdragelse til det moderne

Etik og moral i uddannelsessystemet

Erling Lars Dale

Dannelsesteori og didaktik

Wolfgang Klafki

Skrive for at lære

Skrive for at lære

Skolen, lærerne, eleverne og forældrene

Ning de Coninck-Smith

På egne vilkår

Pædagogik og lærerprofessionalitet

Tone Kvernbekk

Det vurderende øje

Cato R. P. Bjørndal

Systemisk-konstruktivistisk pædagogik

Sverre Moe

Hvad er værd at kæmpe for - i skolen?

Hvad er værd at kæmpe for - udenfor?

Fylde og form

Fylde og form

Mentorskab

Læreren i etikkens modlys

Trygve Bergem

Social kompetence og problemadfærd i skolen

Terje Ogden

Ord på nye spor

Undervisning i videnssamfundet

Andy Hargreaves

At undervise

William Ayers

Om undervisning

Kirsten Krogh-Jespersen

Menneskesyn

Jan-Olav Henriksen

God uddannelse i målingens tidsalder

Gert J. J. Biesta

Grundbog i pædagogik til lærerfaget

Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap

Luciano Rondanini

Introduktion til den kulturhistoriske virksomhedsteori

Hans Knutagård

Aktionsforskning i praksis

Aktionsforskning i praksis

Pædagogikkens etik

Klaus Prange

Demokratilæring i skole og samfund

Gert J. J. Biesta

Bedre læring for alle elever

Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning


Anmeldelser (2)


18. apr. 2012

Som denne antologis titel meget præcist formulerer det, er denne bog en grundbog til pædagogik på læreruddannelsen. Bogen henvender sig derfor især til læreruddannelsens studerende og undervisere, som kan anvende bogen som en pædagogisk basisbog. De enkelte kapitler indeholder nogle refleksionsspørgsmål, som indeholder meget stof til både selvovervejelse og debat. Det er derfor oplagt at inddrage refleksionsspørgsmålene i arbejdet med bogen

.

Bogen er bygget op over 5 kapitler, som behandler temaerne: Pædagogiske grundsyn, Dannelse, Pædagogik og professionalitet, Lærerrollen samt Folkeskolens historiske grundlag. De enkelte kapitler indeholder indlæg skrevet af forskellige kompetente fagfolk. Nogle af indlæggene kan også findes andre steder eller i en anden form, men er her samlet for at blive til en decideret grundbog i pædagogik til lærerfaget. Det er et digert værk med stof til megen samtale, dannelse og debat på læreruddannelsen

.

Forlagsserien Pædagogik til tidens øvrige udgivelser er et godt supplement til denne antologi. Idéhistorie for de pædagogiske fag, 2003 er en anden god basisbog for studerende på læreruddannelsen

.

God grundbog i pædagogik til lærerfaget, som giver de studerende et godt pædagogisk afsæt til deres kommende virke

.

Lektørudtalelse

Af

Henrik Munch Jørgensen

Fagbladet folkeskolen online

Af

Gunnar Green

d. 11. maj. 2012


Informationer og udgaver

Bog

2012

Titel

Grundbog i pædagogik til lærerfaget

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2012

DK5

37.01

Længde

301 sider

ISBN

9788771291162

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Grundbog

Udgave

1. udgave

E-bog

2013

Titel

Grundbog i pædagogik til lærerfaget

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2013

DK5

37.01

Længde

301 sider

ISBN

9788771291605

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Grundbog

Note

Downloades i EPUB-format

Udgave

1. elektroniske udgave