Bøger / faglitteratur

Godt købmandskab i det 21. århundrede

Del 11 af ExCITe-serien

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Godt Købmandskab i det 21. århundrede” er et forsøg på at fange et fænomen, de fleste af os har en holdning til eller en personlig erfaring med: Det Gode Køb­mand­skab. Den er – som mange gode akademiske bidrag - startet med en undren og en diskussion blandt fagfæller på tværs af faglige discipliner. Diskussionens genstand er både vigtig og overset. Købmanden er en central aktør i økonomisk teori og den industrielle arbejdsdeling. Købmanden udfylder en central funktion i alle dele af en markedsøkonomi, og som en katalysator af transaktioner og handel, er det også et vigtigt erhverv for mange af os på tværs af sektorer. Også i den offentlige sektor bruges begrebet Købmandskab om for eksempel kommunernes og statens indkøb. På trods af det er forskning og viden om, hvad Godt Købmandskab er, nærmest fraværende. Godt Købmandskab er et ikonisk begreb, vi alle umiddelbart tror, vi genkender, og der er bestemte egenskaber de fleste af os vil knytte til Godt Købmandskab. Alligevel er vi ikke særligt afklarede om, hvad det ikoniske i Det Gode Købmandskab er. Og har vi egentlig en tydelig og fælles forståelse af, hvad Godt Købmandskab indebærer, og hvad det forudsætter i en organisation? Og hvem er Godt Købmandskab egentlig godt for? For købmanden og dennes investorer? Forbrugerne? Samfundet som sådan? Eller alle disse til sammen?

Indhold

  • Indledning - Godt Købmandskab i det 21. århundrede / Charlotte Bruun, Michael Fast

  • Godt Købmandskab som pejlemærke for bæredygtige forretningsmodeller / Charlotte Bruun, Jan Glæsner Kyhnau, Lena Kofod Andersen

  • Den moralske forpligtelse i Godt Købmandskab / Cecilia C.G. Fast, Michael Fast

  • Godt Købmandskab som pejlemærke for nordjyske SMV'ers arbejde med bæredygtighed / Charlotte Bruun, Lena Kofod Andersen, Jan Glæsner Kyhnau

  • Godt Købmandskab som værdisamskabelse i offentlig forvaltning / Camilla Valbak-Andersen, Karina Burgdorff

  • Udflytning af statslige arbejdspladser som institutionel værdiskabelse i den offentlige sektor? / Helle Hjortnæs Kristensen

  • Godt Købmandskab i bankernes privatkundebetjening / Charlotte Bruun, Helle Grandt Aaen

  • Målet om Godt Købmandskab i fodboldens kompleksitet og sammenhængskraft / Kenneth Cortsen, John Hird, Peter Kvistgaard

  • Godt købmandskab mellem uddannelse og profession / Morten Nørgaard, Jens Peter Sørensen

  • Know your place : undersøgelse af brandidentiteten i en sammenlagt turistdestination / Anna Hammershøy, Dennis Grauslund

Se alle (11)