Gå til indholdBøger / faglitteratur


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

31 sider: ill., delvis i farver ; 24 cm

Udgivet

1987

Sværhedsgrad

lix: 49

Målgruppe

til voksne


Beskrivelse


Om gæssenes livsbetingelser og deres tilpasningsmuligheder til de forskellige miljøer, de møder i løbet af året


I samme serie

Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Hønsefugle

Jørgen Fog (f. 1933)

Danmarks gæs

Mette Fog

Danske humlebier og snyltehumler

Karen Hammer

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Bladlus

Ole E. Heie

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske havsnegle

Poul Bondesen

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Lopper

Thorkil E. Hallas

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Danske myrer

Torben Frode Jensen (f. 1946)

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Fuglesang - form og funktion

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Jan C. G. Larsen (f. 1954)

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Jordbundens mider og springhaler

Peter Gjelstrup

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Regnbueørred

Frank Jensen (f. 1947)

Lægeplanter i natur og have

Anemette Olesen (f. 1952)

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Havets planktonalger

Per Juel Hansen

Ålen

Frank Jensen (f. 1947)

Byens natur

Nina Rehfeldt

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Nattergalen

Poul Bondesen

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Silden

Frank Jensen (f. 1947)

Sæler

Anders Holm Joensen

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Svalerne

Anders Pape Møller

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Galler på planter

Thomas Secher Jensen

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Rovfugle

Anders Holm Joensen

Danmarks græshopper

Ole Fogh Nielsen

Vadefugle

Jacob Christian Salvig

Træ fra danske skove

Jette Baagøe

Hvaler

Carl Chr. Kinze

Regnorme

Caspar Andersen (f. 1945)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Natur og Museum, der udgives af Naturhistorisk Museum i Århus, er en serie af hæfter, der hver omhandler ét biologisk emne. Hæfterne kan fås i abonnement (4 stk. årligt) eller i løssalg.Nærværende hæfte fortæller om gæs. Vi hører om deres yngleforhold, trækruter og vinterkvarterer, og om hvorledes flokadfærd og fourageringsmuligheder har indflydelse på fuglenes ynglesucces. I desenere år har de fleste gåsearter været i fremgang, hvilket har givet problemer for en del landmænd. Også dette emne behandles. Til sidst lidt om gåsejagtens betydning. Hæftet er illustreret medfotografier, diagrammer, kort og tegninger af udmærket kvalitet. En farvetavle (med tilhørende artsbeskrivelse) indeholdende de i Danmark forekommende gåsearter, må fremhæves som særdelesvellykket. Hæftet, der indeholder oplysninger om de seneste videnskabelige undersøgelser, giver et godt kendskab til gæssene og deres levevilkår. I skoleregi henvender det sig nok mest tilbiologilæreren, men kan også benyttes ivalgfaget biologi i folkeskolens ældste klasser.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Else Lerche

d. 18. dec. 2018

Forf. til dette nummer af »Natur og Museum« er ansat på Vildtbioloisk Station, hvor han bl.a. koordinerer tælling af gæs i Europa. Han giver en kort gennemgang af arter og bestande af gæs iEuropa. I DK yngler kun grågåsen, mens 8 arter optræder som trækgæster. Med grågåsen som udgangspunkt fortælles om de store miljøskift gæssene kommer ud for, når de skifter mellemyngleplads/fældningsplads og overvintringsplads, samt hvor væsentligt det er, at de af hensyn til fødeoptagelse kommer på det rette tidspunkt. De nyeste teorier angående den indflydelse,gåseflokkens sociale liv har på gæssenes ynglesucces præsenteres. Gæssenes utrolige evne til at tilpasse sig narturændringer, oftest menneskeskabte, omtales, også den konflikt det ofte giver mellemgæs og landmænd. Den meget informative og komprimerede tekst er velskrevet. Da den er sat i 2 spalter og rigt ill., er den indbydende ar gå i gang med. Ill.materialet består af udbredelseskort,trækruter, kurver, tabeller, farveplancher afarterne og tegninger og fotos i s/h som farve. Utroligt mange oplysninger præsenteres i dette lille hæfte, det er et fint supplement tilvoksenafdelingen. For børn er den for vanskelig. Forside i farve af Bramgæs.Informationer og udgaver

1987

Bog

Jesper Madsen (f. 1958)

Naturhistorisk Museum