Gå til indholdFrø- og frugtædere

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 42 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

39 sider, illustreret i farver

Udgivet

2020


Indhold


Indhold: Frøproduktion

Næringsindhold og fordøjelse

Dyrenes konsumption

Frøspredning

Dyrespredning

Depoter

Dyremærket materiale

Mennesket som frø- og frugtæder

Pattedyr

Pattedyrarter

Fugle

Fuglearter

Krybdyr og padder

Fisk

Insekter

Insektarter

Øvrige hvirvelløse dyr


I samme serie


Danmark efter istiden

Poul Bondesen

Edderkoppernes fangnet

Edwin Nørgaard

Danske klintekyster

Axel Schou

Vedplanternes galler

Poul Bondesen

Lidt om fuglestudiet

Snegleæg fra ferskvand

Poul Bondesen

Jordbundens mikrofauna

C. Overgaard Nielsen

Havets alger

Jørgen Andersen (f. 1903)

Danmarks hjorte

Pattedyrmærkede træer og buske

Preben Bang

Om danske græshopper

Palle Johnsen (f. 1921)

Bladminer på træer og huske

Boy Overgaard Nielsen

Storkene i Danmark

Sigurd Rosendahl

Danmarks vandtæger

Nils Møller Andersen

De danske mårdyr

Mette Fog

De danske ørentviste

Boy Overgaard Nielsen

Hønsefugle

Danmarks ugler

Torben Hviid Nielsen

Dyrebehandlede frugter

Preben Bang

Danmarks gæs

Mette Fog

Livets opståen og udvikling

Nina Rehfeldt

Danske humlebier og snyltehumler

Danske gravehvepse

Svend Erik Abrahamsen

Bladlus

Ole E. Heie

Danmarks padder

Arne Schiøtz

Skovbundens lavere dyreliv

Boy Overgaard Nielsen

Danske havsnegle

Husets skadedyr

K. B. Schjøtz-Christensen

Danske roser

Anfred Pedersen (f. 1920)

De sociale gedehamse

Lars-Erik Kruse Pedersen

Lopper

Thorkil E. Hallas

Den lavere ferskvandsfauna

G. Mandahl-Barth

Bestøvningsbiologi

Eigil Holm (f. 1932)

Snyltehvepse

Thorkild Munk

Danmark fanger hvaler

Poul Bondesen

Danmarks orchideer

Bernt Løjtnant

Danske tørvemosser

Esbern Warncke

Fuglepleje ved hus og i have

Poul Bondesen

Danske myrer

Danske landsnegle

Poul Bondesen

Fra istid til bøgetid

Nina Rehfeldt

Pattedyr i Danmark før og nu

Birger Jensen (f. 1935)

Gudenålaksen

Frank Jensen (f. 1947)

Danmarks måger

Anders Holm Joensen

Stik og bid

Toke Skytte

Mider i hus og have

Peter Gjelstrup

Danmarks krybdyr

Jan Kjærgaard Jensen

Giftige svampe

Torben Gang Rasmussen

Snylteorme i mennesket

Palle Johnsen (f. 1921)

Kødædende planter

Torben Gang Rasmussen

Fuglesang - form og funktion

Fuglesang - form og funktion

Poul Hansen (f. 1945)

Pelsdyr og pels

Birger Jensen (f. 1935)

Danske havmuslinger

Poul Bondesen

Edderkoppers yngelpleje

Edwin Nørgaard

Heden og skoven

Nina Rehfeldt

Gråspurven

Poul Hansen (f. 1945)

Dyrene og den danske vinter

Toke Skytte

Dykænder

Anders Holm Joensen

Tang

Nordens store rovdyr

Anders Maltha Rasmussen

Naturillustration gennem tiderne

Thomas Hjejle Bredsdorff

Gæs

Jesper Madsen (f. 1958)

Jordbundens mider og springhaler

Klit, kyst og hav

Nina Rehfeldt

Spindelvæv

Edwin Nørgaard

Lægeplanter i natur og have

Lægeplanter i natur og have

Arkitektur i dyreverdenen

Poul Hansen (f. 1945)

Flagermus

Birger Jensen (f. 1935)

Regnbueørred

Odderen

Aksel Bo Madsen (f. 1954)

Havets planktonalger

Ålen

Fjer

Poul Hansen (f. 1945)

Rådyret

Johnny Lund Jeppesen

Honningbier

Peter Gjelstrup

Danmarks padder

Jan Kjærgaard Jensen

Byens natur

Nina Rehfeldt

Edderkopper i hus og have

Edwin Nørgaard

Sæler

Anders Holm Joensen

Silden

Nattergalen

Poul Bondesen

Svalerne

Anders Pape Møller

Lægemidler fra dyreverdenen

Nina Rehfeldt

Grøftekanten

Peter Gjelstrup

De ferske vande

Frank Jensen (f. 1947)

Farlige edderkopper

Edwin Nørgaard

Livets opståen og udvikling

Poul Hansen (f. 1945)

Mus, rotter og spidsmus

Thomas Secher Jensen

Ugler i Danmark

Jørgen Terp Laursen

Laver

Ulrik Søchting

Svaner

Pelle Andersen-Harild

Egernet

Tommy Asferg

Danmarks guldsmede

Ole Fogh Nielsen

Galler på planter

Naturen kom før teknikken

Nina Rehfeldt

Haren

Majbrit Högberg Kleist

Ræven

Sussie Pagh

Vadefugle

Jacob Christian Salvig


Informationer og udgaver

Bog

2020

Titel

Frø- og frugtædere

Udgiver

Naturhistorisk Museum

Udgivelsesår

2020

DK5

56.1

Længde

39 sider, illustreret i farver

ISBN

9788791779688

Opstilling i folkebiblioteker

56.1, Secher