Gå til indholdFriluftsliv : natur, samfund og pædagogik

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 69 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

218 sider, illustreret

Udgivet

2009


Beskrivelse


Teoretiske og praktiske aspekter af friluftsliv og pædagogisk arbejde, om hvordan friluftsliv kan inddrages i undervisningen og i det pædagogiske arbejde


Indhold


Indholdsfortegnelse: Indledning - Friluftsliv - natur, samfund og pædagogik (Friluftsliv som kulturelt og historisk fænomen

Pædagogisk og organiseret friluftsliv

Velbegrundet friluftspraksis

Den pædagogiske ansvarlige

Bogens målgrupper

Bogens indhold

Bogens opbygning

Bogens forfattere)

Friluftsliv, historie og samfund (Friluftslivets udvikling

Friluftsliv og samfundet

Hvornår blev friluftsliv til friluftsliv?

Natur og friluftsliv som krumme linjer)

Friluftsliv og grønne bølger (Den første grønne bølge

Den anden grønne bølge

Efter den anden grønne bølge

Overgang til den tredje grønne bølge

Kritiske refleksioner over de grønne bølger

Friluftsliv som en række "projekter"

Centrale tendenser i dansk friluftsliv)

Friluftsliv, institutionalisering og pædagogisering (Institutionalisering af friluftsliv, Den tredje bølge

Hverdagsfriluftsliv i det civile samfund

Tendenser for friluftsliv i dag

Hverdagsfriluftsliv i skovene)

Friluftsliv og mangfoldighed (Friluftsliv i samfundets sektorer

Differentiering, specialisering og individualisering

Nye legitimeringer: Friluftsliv, sundhed og velfærd

Nye rum for friluftsliv

Nye udøvere, nye målgrupper og nye vejledere

Fremtidens friluftsliv)

Friluftsliv, internationalisering og globalisering (Friluftsliv i et internationalt perspektiv

Dansk og nordisk friluftsliv

Friluftsliv i den engelsksprogede verden

Andre internationale traditioner og kulturer)

Friluftsliv, pædagogik og didaktik (Friluftsliv, pædagogik og didaktik

Pædagogik, didaktik og andre videnskaber

Friluftslivets pædagogik

Vejledning i friluftsliv)

Friluftsliv og pædagogisk positioner (Pædagogiske positioner

Et spændingsfelt med tydelige modsætninger

Dannelsesidealer i spændingsfeltet

Diskussion af yderpositionerne)

Friluftsliv, viden og læring (Vidensformer i spændingsfeltet

Læringsopfattelser i spændingsfeltet)

Friluftsliv og didaktik (Det pædagogiske friluftsliv og den didaktiske trekant

Fagdidaktik eller områdedidaktik?

Didaktisk rationalitet i det pædagogiske friluftsliv

Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel

Didaktisk kompetence)

Friluftsliv, mål og indhold (Natur og miljø som oplysningsprojekt

Friluftsliv som middel eller mål?

Hvordan begrundes arbejdet med friluftsliv?

En etisk dimension

En vidensdimension

En sundhedsdimension

Indhold og mål i styringsdiskursen

En æstetisk dimension

Indhold og mål i procesdiskuren

Friluftsliv mål og indhold)

Friluftsliv og pædagogiske metoder (Det ustyrlige friluftsliv

Friluftsliv, oplevelse og induktiv metode

Friluftsliv, styring og deduktiv metode

Vejledning i friluftsliv - et åbent begreb

Vejlederpositioner)

Friluftsliv, tid og rum (Tid

Rum

Kompleksitet i forhold til tid og rum)

Friluftsliv, sikkerhed og certificering (Sikkerhed som didaktisk element

Tur efter evne

Risikovurdering

Samråd og certificering

Friluftsliv, samråd og certificering)

Friluftsliv, fortællinger og analyse (Fortællinger om dansk friluftsliv

syv udvalgte fortællinger

Brug af fortællingerne)

Friluftsliv i børnehave (En da i skobørnehaven i juni måned

Baggrund og historie

Naturbørnehaver i et samfundsmæssigt perspektiv

Dannelses- og lærings- og erkendelsesopfattelser

Tid og rum

Forskning om naturbørnehaver)

Friluftsliv i grundskolen (Udeskoledag på Kildeportskolen

Natur og udemiljø som klasserum

hvorfor udeskole?

Målgruppen

Pædagogisk og didaktiske perspektiver

Tid og rum

Sikkerhed og certificering

Virker det?

Fremtiden for udeskole?

Friluftsliv på højskolen (Med Grønlykke Højskole på vinterfjeldtur

Højskolen

Baggrund og historie

Det særlige ved det enkle friluftsliv

Pædagogiske mål og legitimeringer

Læringsformer

Vejlederroller

Tid og rum

Fremtiden for det enkelt friluftsliv)

Friluftsliv og naturvejledning (Østerstur i Vadehavet

Baggrund og historie

Naturvejledning i et samfundsmæssigt perspektiv

Dannelses-, lærings- og erkendelsesopfattelser

Rammer og didaktiske perspektiver

Sikkerhed og certificering

Naturvejledning og fremtiden)

Efterskrift - Friluftsliv - natur, samfund og pædagogik (Friluftsliv som kulturelt og historisk fænomen

Friluftsliv rummer en mangfoldighed af udtryk og værdier

Friluftsliv rummer noget ustyrligt og uforudsigeligt

Friluftslivets pædagogisering

Vejledning i friluftsliv

Velbegrundet friluftspraksis

Pædagogiske positioner i dansk friluftsliv

Nye værdier, nye rum og nye målgrupper

Friluftsliv og sundhed

Hverdagsfriluftsliv over for det pædagogiske friluftsliv)


Anmeldelser (4)


2. feb. 2009

Fænomenet friluftsliv er gennem de senere år blevet en mere struktureret del af det pædagogisk-didaktiske arbejde i skolesammenhænge og især i børnehaver og fritidsordninger. Der er et øget fokus på at inddrage naturen og aktiviteter i naturen i arbejdet med børn og unge, da naturen rummer utallige muligheder for aktiviteter for både krop, hjerne og sjæl. Denne bog om friluftsliv tematiserer og diskuterer aspekterne af det pædagogiske friluftsliv i Danmark for at inspirere og styrke mangfoldigheden i friluftslivet. Bogen henvender sig overvejende til studerende i de pædagogiske fag, men også andre med interesse i pædagogisk anvendelse af friluftsliv kan have glæde af bogen

.

Bogen er baseret på danske forskningsresultater og er teoretisk velfunderet. Forfatterne brænder for emnet og for at formidle gnisten videre. Hvilket lykkes godt for dem. Gejsten for naturen er hele tiden til stede i bogen, samtidig med at mulighederne for pædagogisk anvendelse af naturen er utallige

.

Bogen fungerer fint sammen med Natur og miljø i pædagogisk arbejde, 2004 og sammen med udgivelsen Skole, natur og fantasi, 2004, som er en bog, der virkelig rammer nerven i inddragelse af naturen i dannelsen af mennesket

.

Interessant og velfunderet udgivelse om pædagogisk anvendelse af friluftsliv

.

Lektørudtalelse

Af

Henrik Munch Jørgensen

Folkeskolen

Af

Malene Schrøder

Årg. 126, nr. 8 (2009)

Grønt miljø

Af

Sh

2009, nr. 2

MONA

Af

Trine Hyllested

2009, nr. 2


Informationer og udgaver

Bog

2009

Titel

Friluftsliv : natur, samfund og pædagogik

Udgiver

Munksgaard Danmark

Udgivelsesår

2009

DK5

37.147969, 79.69

Længde

218 sider, illustreret

ISBN

9788762807587

Opstilling i folkebiblioteker

37.147969, Friluftsliv

Udgave

1. udgave