Bøger / faglitteratur / bibliografier

Fremtidsparat? : hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
396 sider
Udgivet
2018
Ophav
Genre og form
bibliografier
Målgruppe
for læreruddannelse, for pædagoguddannelse

Beskrivelse


Præsentation af en række kritiske analyser af PISA-undersøgelserne og den samfunds- og menneskeforståelse, de udspringer af, samt alternativer til det nuværende uddannelsessystem og visioner om, hvad der skal til for at opnå en fremtidsparat skole og daginstitution.

Indhold

Indledning - bliv fremtidsparat / Dion Sommer og Jacob Klitmøller. Kritikken (Anders Petersen: Præstationssamfundet - test til tidens virkelighed. Svein Sjøberg: PISA - oraklet i Paris? : global styring af skole og uddannelse. Peter Allerup: PISA's metoder - et ambitiøst projekt, som ikke virkede efter hensigten. Pædagogiske koncepter, undervisning og skolens legitimitet / Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen). Alternativer og visioner (Dion Sommer: Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. Ingrid Pramling Samuelsson: At lægge grunden til en verdensmedborger i daginstitutionen. Turboladet globalisering og den fremtidsparate skole - en vision / Jacob Klitmøller og Dion Sommer. Pasi Sahlberg: Globalisering og lærerprofessionen - fra tilskuer til aktør. Svein Østerud: Forsøg på at udforme uddannelsesmål for et medialiseret og globaliseret samfund. Andreas Gruschka: At lære at forstå - et svar på kompetenceorienteringen. Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab / Michael Uljens, Rolf Sundqvist og Ann-Sofie Smeds-Nylund. Tina Øllgaard Bentzen: Tillid gennem samskabt styring - en vision). Fremtidsperspektiv (Hinsides PISA - alternative stier mod fremtiden / Dion Sommer og Jacob Klitmøller)


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. okt. 2018

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 19. okt. 2018

Denne udgivelse dykker ned i debatten om PISA-undersøgelserne samt viser alternativer og veje frem. Bogen har relevans for alle med engagement i uddannelsesområdet, især skolepolitikere samt lærere, pædagoger og studerende inden for disse fagområder.

Antologien bygger videre på forfatterparrets tidligere udgivelse Læring, dannelse og udvikling og er skrevet af en række forskere fra Norden samt en enkelt fra Tyskland. Strukturelt har bogen en meget tydelig opdeling i tre dele, hvor første del præsenterer kritikken af PISA, anden del viser alternativer og visioner, og tredje del går hinsides PISA og perspektiverer frem i tiden.

Det er en meget tankevækkende udgivelse, som rammer godt ned i den skolepolitiske debat. En udgivelse som både skolepolitikere og skolernes pædagogiske personale bør læse.

Det kan være oplagt at læse bogen sammen med andre udgivelser om PISA og uddannelse. Det kan være interessante titler som Den finske skolePisa - matematikDen smukke risiko i uddannelse og pædagogik, Pisa - matematik og Den smukke risiko i uddannelse og pædagogikDet kan være oplagt at læse bogen sammen med andre udgivelser om PISA og uddannelse. Det kan være interessante titler som Den finske skole, og Den smukke risiko i uddannelse og pædagogikDet kan være oplagt at læse bogen sammen med andre udgivelser om PISA og uddannelse. Det kan være interessante titler som Den finske skole, Pisa - matematik og .


Paideia

Nr. 16 (2018)

af

Nr. 16 (2018)


Unge pædagoger

Årg. 80, nr. 3 (2019)

af

af

Ove Christensen (f. 1960)

Årg. 80, nr. 3 (2019)Informationer og udgaver