Bøger / faglitteratur

Fra Wittenberg til verden : Martin Luther dengang og i dag


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
230 sider
Udgivet
2019

Beskrivelse


Om Martin Luthers (1483-1546) relevans for nutidens teologiske tænkning, belyst gennem opsamling på en række forskeres arbejde med Luther og hans arv.

Indhold

Første del (Arne Helge Teigen: Det systematisk teologiske potensial i Luthers tenkning om Guds Sønns evige fødsel. Asger Chr. Højlund: Luthers korsteologi og erfaringen. Børge Haahr Andersen: Forståelse af erfaring i Luthers prædikener. Egil Sjaastad: Forsoningen i Luthers salmetekster. Peter Olsen: Tvang til tro? Martin Luther og religionsfrihed). Anden del (Flemming Kofod-Svendsen: Brugen af Luther i vækkelsesbevægelser der bærer hans navn. Jakob Valdemar Olsen: Martin Luthers syn på filosofiens teologiske anvendelighed. Carsten Elmelund Petersen: Åndens kamp mod kødet. Knut Alfsvåg: Guds allmakt og korset : Hva betyr Jesu død for vår forståelse av første trosartikkel?)


Anmeldelser (2)


Kristeligt dagblad

d. 2. apr. 2019

af

af

Søren Hermansen (f. 1951-02-07)

d. 2. apr. 2019Informationer og udgaver