Bøger / faglitteratur

Foreningsret


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
670 sider
Udgivet
2011
Ophav

Beskrivelse


Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst. Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden i forhold til omverdenen. Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande.

Indhold

Summary: side 224-230


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gyde Neergaard

d. 18. dec. 2018

Docent, dr. jur. OHs Foreningsret er den første samlede fremstilling af de alm., ikke-økonomiske foreningers retsforhold siden prof. Poul Meyers Dansk foreningsret fra 1950. Den indeholder enudførlig gennemgang af de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet indadtil og udadtil og en oversigtsmæssig gennemgang af den offentligretligelovgivning, som kan blive aktuel i foreningens daglige virke. Bogen dækker f.eks. fagforeninger, foreninger i almennyttigt øjemed o.s.v. og indeholder udførlige henvisninger til den eksisterenderetspraksis. Fremstillingen afviger fra Poul Meyers på den måde, at der er lagt vægt på en gennemgang af materiale fra de øvrige nordiske lande, og den sigter fortrinsvis på praktikerens behov.Resumé på engelsk og som bilag en række formularer for f.eks. tegningsliste, protokol fra konst. generalforsamling, vedtægt m.v. Omfattende litth. og emneregister. Dette standardværk anbefales tilbibliotekernes bevågenhed.


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 146], nr. 16 (2012)

af

af

Eigil Lego Andersen

[Årg. 146], nr. 16 (2012)


Weekendavisen

d. 18. nov. 1983

af

af

V. T.

d. 18. nov. 1983


Andelsbladet

årg 84, nr 9 (1983)

af

af

Preben Scheel

årg 84, nr 9 (1983)


Tidsskrift for rettsvitenskap

årg 98, nr 1 (1985)

af

af

Carl Hemström

årg 98, nr 1 (1985)