Bøger / faglitteratur

Flygtningebørn i skolen : læring og trivsel i nye omgivelser


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
112 sider
Udgivet
2017
Ophav
Målgruppe
for lærere, for pædagoger, for skoleledere, for skolepsykologer
Undervisning
til læreren

Beskrivelse


Bogens fokus er på den viden, som fagfolk med erfaringer har om flygtningebørn og på, hvordan man sikrer dem en god start i en dansk skole.
I bogens fem kapitler formidles baggrundsviden om flygtningebørns situation, teoretisk indsigt i perspektiver på børnene og deres udviklingsmuligheder samt ikke mindst psykologiske og pædagogiske refleksioner over, hvordan opgaven bedst gribes an i praksis.

Indhold

  • Modtagelse af flygtninge i Danmark / Mette Blauenfeldt

  • Traumer, forældreskab og intervention / Edith Montgomery

  • En flygtningekompetent skole : som støtter traumatiserede børn og unge / Else Ryding

  • Det praktiske arbejde i skolen med børn med flygtningebaggrund og deres familier / Jette Thulin

  • En dag i M1A : en personlig beretning om arbejdet og dagligdagen i en modtageklasse / Sabine Hansen ; Sabine Hansen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. juni 2017

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 2. juni 2017

Skolen skal være flygtningekompetent, når den skal kunne rumme elever med traumatisk flygtningebaggrund. Her skrives om, hvilken viden lærere, pædagoger og skolens ledelse bør have for at kunne håndtere flygtningebørn i skolen. For lærere og pædagoger.

Bogen giver viden og ideer til, hvordan opgaven med flygtningebørn i skolen kan løftes på bedst mulig måde. Der skelnes mellem børn med indvandrer- og flygtningebaggrund. I fem kapitler får læseren viden om, hvordan børnene modtages i Danmark, begrebet traume defineres, og der vises, hvordan vi kan identificere børn med traumer. Et kapitel beskriver, hvordan en flygtningekompetent skole ser ud og pointerer vigtighed af, at også lærere og pædagoger støttes i arbejdet. Et andet kapitel beskriver, hvordan tydelighed og autenticitet er vigtige begreber og påpeger desuden legens betydning. Et sidste kapitel beskriver en dag i en modtagerbørnehaveklasse.

Anne Holmen skriver i forordet "Jeg har personligt lært meget af at læse de fem kapitler". Jeg er helt enig. I lettilgængeligt sprog formidles viden, der både er teoretisk og erfaringsmæssig belæg for. Selv om bogen ikke er særlig tyk, er man blevet meget klogere efter læsningen. Anbefales til alle, der arbejder med flygtningebørn.

Bidragyder til bogen Edith Montgomery har også skrevet: Børn og unge med flygtningebaggrundTraumer set med barnets øjne. Traumer set med barnets øjne giver en dybere forståelse af traumebegrebetBidragyder til bogen Edith Montgomery har også skrevet: Børn og unge med flygtningebaggrund. giver en dybere forståelse af traumebegrebet.