Bøger / faglitteratur / lærebøger

Filosoffen på arbejde : dimensioner i anvendt filosofi


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
272 sider
Udgivet
2013
Ophav
Genre og form
lærebøger

Beskrivelse


Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi handler om, hvor og hvordan filosofi kan forstås og udøves som en anvendelsesorienteret disciplin. Anvendt filosofi rummer både en specialiseret filosofifaglighed og filosofiens samvirke med praksisområder inden for for eksempel sundhed, miljø, pædagogik, ledelse, medier og teknologi. Bogens første del kommer ind på fem dimensioner, som bliver betonet i anvendt filosofi: filosofiens kernefaglighed, en eksistentieldimension, en interpersonel dimension, en samfundsforandrende dimension og filosofiens relation til videnskaben. Derudover giver første del et eksempel på at være anvendelsesorienteret filosof i en diskussion af bæredygtighed. Bogens anden del består af 11 praksisbeskrivelser fra en række filosoffer på arbejde. De har alle en formel uddannelse i filosofi og arbejder aktuelt med filosofien i relation til konkrete praksisfelter såsom pædagogik, sundhed, samtaler, ledelse og globalisering. De beskriver, hvordan de selv blev interesseret i filosofi, hvilke filosofiske temaer de er optaget af, og hvordan filosofien spiller ind i deres arbejdspraksis. Filosoffen på arbejde er en grundbog for studerende på uddannelseni Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet, men vil være inspirerende for alle, der er interesseret i mulighederne i anvendt filosofi, såsom ledere og konsulenter samt psykologer og vejledere.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2013

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 26. nov. 2013

Bogen henvender sig til studerende på uddannelsen Anvendt filosofi og har bl.a. til formål at fungere som grundbog på uddannelsen. Kan endvidere anvendes på andre videregående uddannelser som beskæftiger sig med området.

Denne grundbog i anvendt filosofi er i to dele, hvor teksten til del 2, som består af 11 praksisbeskrivelser, er vendt på hovedet og starter bagest med sin egen forside. Udover et indledende kapitel, som rummer nogle tanker om anvendt filosofi, består del 1 af seks bidrag hvor de fem første hver beskriver én dimension af de fem dimensioner, som anvendt filosofi rummer samt et afsluttende bidrag, som beskriver de roller en anvendt filosof kan have. Bogen udspringer af en temadag på studiet på Aalborg Universitet, og forfatterne er tilknyttet universitetet. Det er en grundig indføring i den anvendte filosofis genstandsområder kombineret med forskellige oplysende beskrivelser fra det praktiske arbejde blandt praktiserende filosoffer.

Området er behandlet i flere bøger. I 2012 udkom antologien Filosofi og etik, som behandler forskellige aspekter af emnet, og i 2011 kom festskriftet Filosofi og kunst som er tilegnet professor Mogens Pahuus, der har været en af de førende skikkelser inden for området.

Uddannelsen i Anvendt filosofi startede i 2011, og bogen er en udførlig introduktion og grundbog til uddannelsen med tilhørende praksisbeskrivelser.


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 2, nr. 2 (2014)

af

af

Christian Bundgaard Svendsen

Årg. 2, nr. 2 (2014)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 4. okt. 2013

af

af

Nina Eriksen

d. 4. okt. 2013


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 50, nr. 6 (2013)

af

af

Henning Strand

Årg. 50, nr. 6 (2013)


Filosofi

2014, nr. 2

af

af

Christian Bundgaard Svendsen

2014, nr. 2