Bøger / faglitteratur

Farlig tro : kristen i islams skygge


Beskrivelse


Skildrer de svære vilkår, som konverterede muslimer har og om hvordan forholdene nu er for dem som kristne.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. okt. 2008

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 22. okt. 2008

Bogen henvender sig bredt til alle kristne, idet den organisation, forfatterne repræsenter, er en international missionsorganisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger.

Bogen skildrer kristnes vilkår i muslimske samfund. Hovedparten af bogen er angiveligt sande beretninger om den skjulte verden disse kristne lever i. Når jeg siger angiveligt, er det dels fordi disse mennesker ikke står frem med navn af frygt for repressalier fra det omgivende samfund, men dels også fordi måden beretningerne fortælles på forekommer opdigtede. Men dette står for min regning. Beretningerne handler som sagt om de kristnes vilkår, men fortæller også historier om muslimer, der konverterer til kristendommen. Ifølge bagsideteksten giver bogen er godt indblik i muslimsk tankegang. Her vil jeg tilføje, set og fortolket gennem kristen observans. Broder Andreas står som forfatter til bogen. Han er missionær og grundlægger af en organisation kaldet Åbne Døre (www.forfulgt.dk), som kæmper for kristne mindretal i kommunistiske og muslimske samfund. Pennen er ført af Al Janssen, der har rejst med Broder Andreas i den muslimske verden. Sprogtonen er højstemt og svulstig. Der manes til åndelig krig.

Jeg ved ikke af noget tilsvarende. Fra Broder Andreas' hånd findes Guds smugler, 1971.

Bogen handler om forholdene for kristne mindretal i den muslimske verden. Den består mest af beretninger om menneskeskæbner under pres fra majoritetssamfundet. Bogen vil tiltale en snæver kreds af danske læsere.