Bøger / faglitteratur

Fællesskabets pædagogik : inklusion med glæde


Beskrivelse


Med udgangspunkt i modellen "Inklusionshuset" gives et overblik over de væsentlige inklusionselementer i dagtilbud og skole, ikke mindst i spændingsfeltet mellem individet og fællesskabet. Hertil præsenteres 23 værktøjer, der understøtter implementering af den inkluderende pædagogik på ledelses-, individ- og teamniveau.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. aug. 2013

af

af

Hans-Christian Uth

d. 7. aug. 2013

Først og fremmest er bogen anvendelig for praktiserende lærere og pædagoger. Men den kan også anvendes af ledere, konsulenter og vejledere som inspiration for arbejdet med inklusionsprocesser.

Forfatterne er begge partnere i Styrke Compagniet og begge privatpraktiserende psykologer. Bogens undertitel betoner vigtigheden af glæde i arbejdet med inklusion, og dette begrundes i bogens indledningsafsnit, hvor der også advares mod en dogmatisk brug af skemaer, værktøjer og anvisninger på grund af emnets uhyre kompleksitet. Forfatterne har udtænkt en model for inklusionsarbejde - Inklusionshuset - med 23 tilhørende værktøjer. Efter en kort beskrivelse af Inklusionshuset følger et vejledningskapitel til bogens værktøjer, som alle er opbygget efter samme skabelon: formål, anvendelighed, faglig platform, ord og begreber, faldgruber, inspiration samt læs-mere-liste. Herefter følger selve værktøjet, som også kan hentes på forlagets hjemmeside, samt korte oplæg til refleksion og diskussion. Bogen afsluttes med et skema til minievaluering og en omfattende litteraturliste.

Udover titler om specifikke inklusionsemner har vi fra 2012 Inklusion - fra skole til samfund, hvor emnet behandles på et overordnet plan, og fra 2013 Inklusion i skolen, som er en teoretisk funderet beskrivelse.

En værktøjsbog funderet på et solidt teoretisk grundlag.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2014, nr. 2

af

af

Frede Nielsen Carstens

2014, nr. 2