Gå til indholdEvaluering indefra : politisk ledelse af folkeskolens evalueringskultur


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

120 sider

Udgivet

2009

Originaludgave

2009


I samme serie

Unge under videregående uddannelse

Bjarkes saga

Claus Deleuran

Unge under videregående uddannelse

Ove Per Henningsen

De studerendes geografiske og sociale oprindelse

Leif Christensen

De studerendes udgifter og deres finansiering

Henrik Hassenkam

Uddannelsen til styrnnand og kaptajn i handelsflåden

Erik Hollesen

Uddannelsen til styrmand og kaptajn i handelsflåden

Erik Hollesen

Navigatørundersøgelsen 1966

Erik Hollesen

Mål og normer i organisationer

Torben Agersnap

Familiens organisation i det grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Familiens organisation i de grønlandsk samfund

Agnete Weis Bentzon

Familiens organisation i de grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold

Agnete Weis Bentzon

Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold i de vestgrønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Unge asociale og myndighederne, de

Britt-Mari Persson Blegvad

De unge asociale og myndighederne

Britt-Mari Persson Blegvad

De unge asociale og myndighederne

Britt-Mari Blegvad

De asociale unge og myndighederne

Britt-Mari Blegvad

De asociale unge og myndighederne

Britt-Mari Persson Blegvad

Offentlig økonomi og regnskabsvæsen

Flemming Agersnap

Offentlig økonomi og regnskabsvæsen

Offentlig økonomi og regnskabsvæsen. red. af a.

Flemming Agersnap

Artikler om retsplejens vilkår og virke i de grønlandske samfund Under medarb

Agnete Weis Bentzon

Artikler om retsplejens vilkår og virke i det grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Artikler om retsplejens vilkar og virke i de grønlandske samfund

Artikler om retsplejens vilkår og virke i det grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Artikler om retsplejens vilkår og virke i de grønlandske samfund

Agnete Weis Bentzon

Retssociologi i Norden. Bd. 1 : Indlæg på den første nordiske konference i retssociologi 1967

Britt-Mari Blegvad

Retssociologi i Norden

Mari Persson Blegvad

Retssociologi i norden indlæg på den første nordiske konference i retssociologi 1967. red. af. b.

Britt-Mari Persson Blegvad

Politik og administration. artikler. red. af a.

Flemming Agersnap

Politik og administration

Flemming Agersnap

Social oprindelse og skolekarakterer

Jens Carl Ry Nielsen

Samfundsvidenskab og samfundsvidenskaber

Mogens Blegvad

Samfund og politik i Grønland

Sosio-teknisk forskning i norge. red. av h. særtryk

Philip Herbst

Retssociologi i Norden. Bd. 2 : Indlæg på den tredie nordiske konference i retssociologi 1969

Retssociologi i Norden II

Jette Møller Nielsen

Retssociologi i Norden II. Indlæg på den 3. nordiske forskerkonference i retssociologi Oslo, november 1969. Redigeret af Jette Møller Niolsen

Jette Møller Niolsen

Retssociologi i norden, 2. red. af n. indlæg på den tredie nordiske forskerkonference i retssociologi 1969

Jette Møller Nielsen

Dansk frivilligbistand. Bind 2 : Tabeller med kommentarer

Dansk frivilligbistand. Bind 1 : En analyse af målsætninger og praksis

Dansk frivilligbistand

Verner Goldschmidt

Decisionsteori

Peter Kierkegaard-Hansen

Decicionsteori

Peter Kierkegaard-Hansen

Kollektiv-familier i Danmark

Doris Brammer

Dansk frivilligbistand. Bind 3 : Holdninger til danske u-landsfrivillige

Søren Willert

Organisationsteori

Carl Jørgensen (f. 1928)

Databehandling

Niels Bjørn-Andersen

Nordstjernens lys brændte ud

Ole Henriksen (f. 1937)

Den offenlige forvaltning i Danmark

Jørgen Nue Møller

Den offentlige forvaltning i Danmark

Jørgen Nue Møller

Den offentlige forvaltning i Danmark

Grønlændere i Danmark 1971-72

Institutionen som arbejdsplads

J. F. Bakka

Rapport om samarbejdsforsøg i jernindustrien

Flemming Agersnap

Bygdesamfund i Grønland

Hans Gullestrup

Atangmik

Henning Schwerdtfeger

Kangamiut. Påtvungne udviklingsproblemer i en grønlandsk bygd with english summary

Margrethe Sørensen

Kangamiut: patvungne udviklingsproblemer i en grønlandsk bygd: Margrethe Sørensen: i samarb. med Hans Gullestrup, Henning Schwerdtfeger

Margrethe Sørensen

Kangâmiut

Margrethe Sørensen (f. 1946)

Schwerdtfeger Udviklingsproblemer i grønlandske bygder: sam menfattende rapport: lokalundersøgelsen i Grøn land

Udviklingsproblemer i grønlandske bygder: sammenfattende rapport: lokalundersøgelsen i Grønland

Hans Gullestrup

Beslutningsteori i praksis

Søren Christensen (f. 1940)

Edb, arbejdsmiljø og virksomhedsdemokrati

Finn Borum

Magt og indflydelse i bestyrelser

Ann Westenholz

Magt og indflydelse i bestyrelser: Ændres magtog indflydelsesforholdene som følge af lønmodtagerrepræsentation i aktieselskabsbestyrelser ?

Ann Westenholz

Om ulighedens årsager

Iver Hornemann Møller

Systemvurdering og systemkonstruktion belyst gennem FAUST

Ole Monrad

Systemvurdering og systemkonstruktion belyst gennem FAUST, folkebibliotekernes automationssystem

Ole Monrad

Systemvurdering og systemkonstruktion belyst gennem FAUST, folkebibliotekernes automationssystem -- Bilag

Ole Monrad

Forskere, mellemmænd, boligaktivister

Erling Ekegren

Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning. Mappe 2 (kassette 6-10)

Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning

Tom Broch

Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning. Mappe 1 (index, kassette 1-5)

Majgården og produktionskollektiverne

Anton Gammelpot

Herredømmet over arbejdsprocessen

Anders Hingel

Herredømmet over arbejdsprocessen

Anders Joest Hingel

Medarbejderindflydelse

Marly Arnoldus

Sygehuse

Finn Borum

Sygehuse

Finn Borum

Lokalsamfundsundersøgelsen i Grønland

Hans Gullestrup

Organisationsændringer i Farum kommune

Jørgen Frode Bakka

Personaleadministration III

Oluf Aagaard

Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning

Evaluering indefra

Justine Grønbæk Pors

Hvad er forskning?

Hvordan styres videnssamfundet?

Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning


Anmeldelser (4)


21. jan. 2009

Bogen vil kunne anvendes af skoleforskere, ledere, konsulenter og andre, som beskæftiger sig med strategisk ledelse i skoleverdenen.

Gennem anvendelse af Luhmanns begreber om iagttagelse, magt og kommunikation påvises, at en stor del af skoleforskeres analyser af og påstande om evalueringskultur i den danske folkeskole er falske. Bogen påviser, at Undervisningsministeriet i løbet af en ganske kort årrække har ændret styringsstrategi, således at det bliver nødvendigt for aktører i skoleverdenen at revurdere hele synet på ekstern/intern evaluering, evalueringskultur og egen rolle i det politiske spil om ledelse af folkeskolen. Det gøres bl.a. gennem en meget grundig behandling af Undervisningsministeriets evalueringskampagne, søsat i 2007. Bogen rummer såvel indholdsfortegnelse som noteapparat og en omfattende international litteraturliste.

Bogens problematik er tidligere behandlet i Evalueringskultur : et begreb bliver til, 2006, men uden nærværende bogs dybere analyser.

Et bemærkelsesværdigt opgør med den pædagogiske forsknings mytedannelser omkring ekstern og intern skoleevaluering.

Lektørudtalelse

Af

Hans-Christian Uth

Dansk sociologi

Af

Steen Nepper Larsen

Årg. 20, nr. 4 (2009)

Undervisere.dk

Af

Tonny Hansen

Årg. 3, feb. (2009)

Unge pædagoger

Af

Jesper Larsen

2010, nr. 1


Informationer og udgaver

Bog

2009

Ebog

2009