Gå til indholdEvaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge : Projekt Øget Udbytte på Julemærkehjemmene

Du bliver sendt til vive.dk


Detaljer


Sprog

Dansk

Udgivet

2016


Beskrivelse


Regeringen og satspuljepartierne afsatte fra 2012 til 2015 midler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge med overvægt. En del af midlerne blev afsat til en indsats på Julemærkehjemmene for øget forældre- og kommunesamarbejde kaldt projekt ”Øget udbytte”. Projektet gik ud på at øge og systematisere forældresamarbejdet og samarbejdet med kommunerne. Denne rapport beskriver resultaterne af evalueringen af projektet. Forældresamarbejdet har overordnet set fungeret godt. Der har været et godt samarbejde, og personalet fortæller, at forældresamarbejdet er bedre end tidligere. Familierne og de ansatte oplever fx, at de har fået langt større kendskab til hinanden og har en fælles viden om barnets udfordringer. Der opstår også netværk mellem forældrene, hvilket betyder, at de føler, at de ikke står alene. Det kommunale samarbejde har været udfordrende at implementere, men ved evalueringens afslutning fungerer det overordnet set tilfredsstillende. Fx er det positivt for familierne at have en kommunal kontaktperson, som de kan kontakte, hvis de har brug for det. Evalueringen er finansieret af satspuljen ”Forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge” og er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.


Indhold


Forord / Sammenfatning / Kap. 1 IndledninG/ Kap. 2 Beskrivelse af projektet / Kap.3 Udbyttet af et ophold på et Julemærkehjem / Kap. 4 Forældresamarbejdet kvalitativ analyse / Kap. 5 Kommunesamarbejdet kvalitativ analyse / Kap. 6 Langsigtet udbytte af ophold på Julemærkehjem / Bilag / Litteratur


I samme serie


Evaluering af den fleksible barselsorlov

Evaluering af den fleksible barselsorlov

Rundt om forebyggelses- og sundhedscentre

Når politik bliver til virkelighed

Fædre, sønner, ægtemænd

Hjemløshed i Danmark 2007

Sammenbrud i anbringelser af unge

Handicap og beskæftigelse

Virksomheders sociale engagement

Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

Virksomheders sociale engagement

Helle Kløft Schademan

Handicap og ligebehandling i praksis

Anbragte børns udvikling og vilkår

Hjemløshed i Danmark 2009

Lars Benjaminsen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Gravid og fængselsbetjent

Henning Bjerregård Bach

Virksomheders sociale engagement

Frederik Thuesen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Børnemishandling i hjemmet

Mogens Nygaard Christoffersen

Virksomheders sociale engagement

Lige muligheder - støtte til udsatte børn og unge

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Tidligere anbragte som unge voksne

Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning

Køn, handicap og beskæftigelse

Prostitution i Danmark

Jens Kofod

Børn med funktionsnedsættelse og deres familier

Hjemløshed i Danmark 2011

Heidi Hesselberg Lauritzen

Virksomheders sociale engagement

Lars Brink Thomsen

Effekter af slægtspleje

Kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om lige løn

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

NAKUUSA - vi vil og vi kan

Else Christensen (f. 1949)

Lokal løn på kommunale arbejdspladser

Helle Holt

Danske hjemvendte soldater

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Virksomheders sociale engagement

Lise Sand Ellerbæk

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige

Hjemløshed i Danmark 2013

Heidi Hesselberg Lauritzen

Evaluering af projekt SAMSPIL

Børn i Mælkebøtten

Else Christensen (1949-)

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen (f. 1949)

Virksomheders sociale engagement - årbog 2013

Mere uddannelse, mere i løn?

Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder

Christiane PræstgaardChristensen

Virksomheders sociale engagement

Børn og unge i Danmark

Fra 15 til 27 år

Anders Rosdahl

Udvikling af trivselsmålinger i folkeskolen

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer- Del II

Evaluering af mentorordningen

Christopher J de Montgomery

På vej mod ungdomskriminalitet

Folkeskolereformen

På vej mod ungdomskriminalitet

Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Anders Holm

Udvikling af måleinstrument for elevadfærd og -holdninger

Virksomhedernes sociale engagement

Hjemløshed i Danmark 2015

Heidi Hesselberg Lauritzen

Evaluering af Feedback-Informed Treatment ved Silkeborg Kommunes Familiecenter

Anbragte unges overgang til voksenlivet

Jan Hyld Pejtersen

Evidens om effekten af indsatser for ledige seniorer

Velfærdsteknologi i plejeboliger

Ditte Andersen

Kontinuitet i anbringelser

Siddhartha Baviskar

Inklusion set i et elevperspektiv

Implementering af beskæftigelsespolitik i Danmark

Rebekka Bille

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge

Ida Scheel Rasmussen

På vej mod ungdomskriminalitet

Anbragte børns skolegang på intern skole

Stine Bagger

Kontinuitet i anbringelser

Fattigdom og afsavn

Morten Holm Enemark

Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse

Rehabilitering på ældreområdet

Housing First i Danmark

Etniske minoritetsunge i Danmark

Gør skoleledelse en forskel?

Etniske minoritetsunge i Danmark

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Exit prostitution

Theresa Dyrvig Henriksen

Sammenbrud i anbringelser af unge

Fædre, sønner, ægtemænd

Anika Liversage

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement

Socialt udsatte børn

Niels Ploug

Frivillige i Hjemmeværnet

Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007

Anders Rosdahl

Når politik bliver til virkelighed

Hjemløshed i Danmark. Årgang 2007

God kvalitet i ældreplejen

Danskernes pensionsopsparinger

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

Adoption som indsats

Mogens Nygaard Christoffersen

Opfølgning på sygedagpenge. Del 2

Jan Høgelund

Opsat folkepension

Danskernes forventninger til pension

Anna Amilon

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

Frederikke Beer

Virksomheders rekruttering

Trine Filges

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

Opsat pension

Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge

Anbragte børns udvikling og vilkår

Tine Egelund


Informationer og udgaver

E-bog

2016

Titel

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge : Projekt Øget Udbytte på Julemærkehjemmene

Udgiver

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udgivelsesår

2016

ISBN

9788771193633

Opstilling i folkebiblioteker

, Evaluering