Bøger

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge : Projekt Øget Udbytte på Julemærkehjemmene


Beskrivelse


Regeringen og satspuljepartierne afsatte fra 2012 til 2015 midler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge med overvægt. En del af midlerne blev afsat til en indsats på Julemærkehjemmene for øget forældre- og kommunesamarbejde kaldt projekt ”Øget udbytte”. Projektet gik ud på at øge og systematisere forældresamarbejdet og samarbejdet med kommunerne. Denne rapport beskriver resultaterne af evalueringen af projektet. Forældresamarbejdet har overordnet set fungeret godt. Der har været et godt samarbejde, og personalet fortæller, at forældresamarbejdet er bedre end tidligere. Familierne og de ansatte oplever fx, at de har fået langt større kendskab til hinanden og har en fælles viden om barnets udfordringer. Der opstår også netværk mellem forældrene, hvilket betyder, at de føler, at de ikke står alene. Det kommunale samarbejde har været udfordrende at implementere, men ved evalueringens afslutning fungerer det overordnet set tilfredsstillende. Fx er det positivt for familierne at have en kommunal kontaktperson, som de kan kontakte, hvis de har brug for det. Evalueringen er finansieret af satspuljen ”Forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge” og er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

I samme serie