Bøger / undersøgelser

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister


Beskrivelse


Rapporter evaluerer seks af otte projekter, der blev igangsat på basis af satspuljeforliget for 2010. og som har til formål at fremme lokal integration af førtidspensionister. Projekterne skulle medvirke til øget livskvalitet og sociale aktiviteter og kompetencer hos førtidspensionisterne.

I samme serie