Gå til indholdEtiske dilemmaer i pædagogisk arbejde

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 65 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

225 sider

Udgivet

2007


Indhold


Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde

Praktisk etik / af Ruth Mach-Zagal og Kirsten Nøhr. Sarah Banks: Principbaseret etik

Dydsetik og omsorgsetik

. Anette Faye Jacobsen: Menneskerettigheder og professionsetik

. Marianne Skytte: Etik i et interkulturelt perspektiv

. Frank Philippart: Sokratisk dialog / af Sarah Banks og Nils-Erik Nyboe. . Henk Goovaerts: En trinmodel

. Victor van den Bersselaar: Fortællingen og dyderne


I samme serie


Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Iagttagelser af børn. B

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Samspill

Gerdt Henrik Vedeler

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation


Anmeldelser (4)


1. jan. 1970

Etiske dilemmaer fylder stadig mere i mange professioner. Derfor er det relevant at der findes litteratur, som kan understøtte overvejelser og diskussioner såvel på uddannelses- som professionsniveau. I 2004 udkom Etik dilemma og valg, som især retter sig mod social- og sundhedspersonale. Nærværende titel sigter lidt bredere og har således relevans for såvel pædagoger, socialpædagoger, sundhedspersonale, lærere som socialrådgivere m.fl. I bogens indledningsafsnit gives begrundelser for arbejdet med etiske dilemmaer, hvorefter bogens første halvdel giver et teoretisk fundament for arbejdet med disse. Der gives et bud på en etik baseret på principper fra Katiansk, utilitaristisk og samfundskritisk etik; et afsnit tager fat om den moralske pluralisme, etikken i relation til menneskerettighederne behandles, ligesom det kulturkomplekse samfunds særlige etiske dilemmaer. Bogens anden halvdel er praksisorienteret og præsenterer fire værktøjer i arbejdet med etiske dilemmaer: Sokratisk dialog, cases, en trinmodel samt en narrativ metode. Overalt i bogen eksemplificeres såvel teorier som praksisanvisninger. Bogen er forsynet med indholdsfortegnelse, og dens ni forfattere præsenteres kort sidst i bogen, som også er forsynet med en omfattende international litteraturliste og et meget omfattende stikordsregister, der er med til at gøre bogen til et godt arbejdsredskab

.

Lektørudtalelse

Af

Hans-Christian Uth

Socialpædagogen

Af

Jens Nielsen

Årg. 64, nr. 7 (2007)

ViPU viden

Af

Dorte Eifer

Årg. 9, nr. 2 (2007)

Dansk pædagogisk tidsskrift

Af

Siggi Kaldan

2007, nr. 4


Informationer og udgaver

Bog

2007

Titel

Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2007

DK5

37.01

Længde

225 sider

ISBN

9788741250069

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Etiske

Udgave

1. udgave