Gå til indholdEtik og værdier i pædagogers arbejde

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 67 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

398 sider

Udgivet

2015

genre/form

lærebøger


Beskrivelse


Om de pædagog-etiske værdier og principper for pædagogprofessionens ansvarsområder med gennemgang at etiske temaer som trivsel, udvikling, selvbestemmelse, omsorg, integritet mm. Forfatteren præsenterer en pædagog-etisk beslutningsmodel der kan hjælpe pædagogen med træffe beslutninger og forsvare dem med etiske grunde


Indhold


Indholdsfortegnlese: Værdier i pædagogers arbejde - Professionsetik (Hvad er etik og moral?

Moral

Hvad bør jeg gøre?

Etik: Hvad bør jeg stræbe efter?

Hvad er professionsetik?

Hvad er pædagogers værdier?

Etisk værdigrundlag for socialpædagoger

Etisk grundlag for pædagoger

Pædagogens etiske univers)

Værdier i pædagogers arbejde - Formål med professionsetik (Hjælpeprofessioner

Professionel troværdighed

Professionel identitet

Professionel selvstændighed

Professionel uafhængighed

Professionel konsolidering

Etisk praksis

Etikkens uskrevne regler

Praksisser

Pædagogprofessionen som praksis) : Værdier i pædagogers arbejde - Respekt og omsorg (To holdninger

To aspekter

To perspektiver

To former for respekt

Tillid, ansvar og omsorg

Hjælperroller, respekt og omsorg

To principielle begrænsninger)

Værdier i pædagogers arbejde - selvbestemmelse (Hvem skal bestemme?

Paternalisme

Antipaternalisme

Informeret samtykke

Det autonome valg

Selvbestemmelse som mål for pædagogisk arbejde

Magt over egen tilværelse

Nødvendige betingelser for selvbestemmelse

Voksen-ung-modellen

Facetter af selvbestemmelse)

Værdier i pædagogers arbejde - Det gode liv. Hvordan skal vi leve? (Begrebets kerne

Subjektivisme

Udfordringer for subjektivismen

Objektivisme

Det gode liv: eudaimonia

Essens og funktion

Subjektivitet og frihed)

Værdier i pædagogers arbejde - Udvikling (Udviklingsperspektivet

Individualitet og diversitet

Selvstændig tænkning : Tre idealer for udvikling)

Værdier i pædagogers arbejde - Værdighed, rettigheder og retfærdighed (Værdighed og menneskerettigheder

Menneskelig værdighed

Stærke og svage rettigheder

Negative og positive rettigheder

Moralske og lovfæstede rettigheder

Generationer af menneskerettigheder

Værdighed og lighed

Værdighed og ligebehandling)

Værdier i pædagogers arbejde - Professionel integritet, privatliv og fortrolighed (Personlig integritet

Professionel integritet

Privatlivets fred

Princippet i professionsetik

Professionsetiske spændingsfelter)

Etik i pædagogers arbejde - Moralens dimensioner (De tre dimensioner af moralsk tænkning)

Etik i pædagogers arbejde - Pligtetik (Det kategoriske ved moralen

Det logiske ved moralen

Det kategoriske imperativ (I): respekt for fornuften

Den gode vilje

Det kategoriske imperativ (II)

respekt for personer

pligter og pligt)

Etik i pædagogers arbejde - Nytteetik (Det moralske synspunkt

Konsekventialisme

Nytteetikkens attraktioner

Kritikken

Personers adskilthed)

Etik i pædagogers arbejde - Dydsetik (Dyder som dispositioner

Dyder og moralsk tænkning

Problemer for dydsetikken

Supplement eller alternativ?)

Etik i pædagogers arbejde - Omsorgsetik (Tostemmigt

Kohlbergs teori om moralsk udvikling

Omsorgsrelationer

Hvad med de fremmede?

Medmenneskelighed og gode gerninger

Moralens stemme)

Etik i pædagogers arbejde - Status om teorier)

Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den integrerede pædagog-etiske beslutningsmodel (DIP) (Det pædagog-etiske hjul: indholdet

Det pædagog-etiske hjul: proceduren)

Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den pædagog-etiske beslutningsmodel

Cases (Case 1. Skal Allan med på udflugt?

Case 2. Skal Aksel til tandlæge eller i Zoologisk Have?

Case 3. Slik til alle eller ingen

Case 4. Kristian og medicinen

Case 5. Mads og hans søster

Case 6. Majken på 11 år

Case 7. ole i skole

Case 8. Henriks dilemma

Case 9. Én familie, to pædagoger

Case 10. Turen går til Mallorca

Case 11. Formynderen

Case 12. Den tavse mand

Case 13. Jens siger måske)


Anmeldelser (3)


Socialpædagogen

Af

Maria Rørbæk

Årg. 72, nr. 11 (2015)

Filosofiske anmeldelser online

Af

Carsten Fogh Nielsen

Årg. 3, nr. 3 (2015)

Dansk pædagogisk tidsskrift

Af

Henrik Eriksen

2015, nr. 4


Informationer og udgaver

Bog

2015

Titel

Etik og værdier i pædagogers arbejde

Udgiver

Hans Reitzel

Udgivelsesår

2015

DK5

37.01

Længde

398 sider

ISBN

9788741258331

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Husted

Udgave

1. udgave

Bog

2015

Titel

Etik og værdier i pædagogers arbejde

Udgiver

Gyldendals Bogklubber

Udgivelsesår

2015

DK5

37.01

Længde

398 sider

ISBN

9788703068282

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Husted

Udgave

1. bogklubudgave

E-bog

2015

Titel

Etik og værdier i pædagogers arbejde

Udgiver

Nota

Udgivelsesår

2015

DK5

37.01

Originaludgivelse

Indskannet version af udgaven: Kbh. : Hans Reitzel, 2015

Længde

398 sider

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Husted

Note

Format: PDF og Word
 
Kvalitet: Let bearbejdet tekst
 
E-bog indskannet
 
Med sidetal