Bøger / faglitteratur

Et felteksperiment med kærlighed i kaos : et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
89 sider: ill. (nogle i farver)
Udgivet
2015

Beskrivelse


ADHD og ADHD-lignende adfærdsvanskeligheder er ikke kun en belastning for de familier, børn og forældre, der lever med ADHD. Ubehandlede adfærdsvanskeligheder i barndommen kan have langtrækkende samfundsøkonomiske konsekvenser ind i voksenlivet, med eksempelvis lavere uddannelse og indkomst og højere kriminalitet og dødelighed. Men forældrene kan lære at håndtere barnets ADHD med den rette viden og træning og derigennem øge livskvaliteten hos både børn og voksne. Denne rapport undersøger effekten af forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos (KiK), som er udviklet af ADHD-foreningen, og er det første dansk-udviklede, evidensbaserede forældretræningsprogram. Programmet tager udgangspunkt i, at frivillige trænere, med en faglig relevant baggrund indenfor det pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige felt, kan give forældrene den nødvendige viden og træning i løbet af 12 kursusgange over 12 uger. KiK er ikke kun rettet mod familier, hvor barnet har en ADHD-diagnose, men også familier, hvor barnet har ADHD-lignende vanskeligheder. KiK kan derfor fungere som en tidlig indsats, der ikke forudsætter en lang udredning i det etablerede sundhedssystem. Ydermere kan KiK udbredes for relativt få ressourcer, da programmet undervises af frivillige.

I samme serie