Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
420 sider: ill. (nogle i farver)
Udgivet
2021
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for voksenundervisning, for erhvervsøkonomiundervisning, for markedsføringsøkonomuddannelse, for akademiuddannelse

Beskrivelse


En lærebog om virksomhedsanalyse, økonomisk styring herunder optimering og budgettering, samt investerings- og finansieringsanalyse med vægt på cost-benefit analyse.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Del 1 - Introduktion Erhvervsøkonomiens rammer og indhold (Erhvervsøkonomi og det økonomiske billede ; Virksomhedstyper ; Virksomhedernes ejerformer ; Virksomhedens og dens interessenter ; Erhvervsøkonomiens betydning og påvirkning fra eksterne vilkår ; Værdi- og forsyningskæden ; Erhvervsøkonomi og økonomistyring) ; Grundlaget for virksomhedens overskud (Virksomhedens målsætning ; Virksomhed og marked ; Virksomhedens omkostningsforhold ; Virksomhedens overskud ; Break-even-analyser (nulpunktsanalyser)) ; Forretningsplan og markedsføringsplan (Forretningsplan ; Bureau Festival ; Markedsføringsplan og økonomi) Del 2 - Virksomhedens årsrapport (Registreringssystemet ; Resultatopgørelsen ; Balancen ; Årsregnskabsloven ; Årsrapportens indhold ; De grundlæggende krav til årsrapporten ; Offentlig adgang til årsrapporten ; Matas A/S ; Ledelsesberetning ; Matas's resultatopgørelse ; Matas' balance ; Pengestrømsopgørelse ; Revisionspåtegning) ; Analyse af virksomhedens regnskab (Faktorer, der danner baggrund for virksomhedens regnskab ; regnskabsanalyse ; Indsamling af analysemateriale ; Omformning af resultatopgørelse og balance til analysebrug ; Analyse af tallene i resultatopgørelse og balance ; Beregning og analyse af nøgletal ; Samlet konklusion ; Anvendelse af regnskabsanalysen) ; Supplerende beretninger (Baggrunden for supplerende beretninger ; Kvalitetskrav til supplerende beretninger ; Videnressourcer ; Redegørelse for samfundsansvar) ; Del 3 - Virksomhedens markedssituation (Markedets efterspørgsel ; Markedsformer ; Oversigt over markedsformer og konkurrenceformer ; Fastlæggelse af markedsefterspørgselskurver og afsætningskurver) ; Virksomhedens omkostningsforhold (Hvorfor interessere sig for omkostninger? ; Omkostningsbegreber ; Omkostningsforløb ; Driftsøkonomiske beslutninger ; Valg mellem forskellige produktionsmetoder) ; Prisoptimering og kalkulatio ; (Optimeringsudfordringen ; Prisoptimering - mængde- eller pristilpasning ; Prisoptimering under forskellige markedsformer ; Omkostningsbaseret prisfastsættelse ; Produktlivscykluskurven og prisparameteren ; Markedsføringsindsatsens indflydelse på prisoptimeringen ; Prisdifferentiering) ; Budget og budgetkontrol (Budgettering som internt ledelsesværktøj ; Planlægning og budgetlægning ; Planlægnings- og budgetteringsforløbet ; Budgetmodellen ; Udarbejdelse af resultatbudgettet ; Likviditetsbudgettet - beholdningsforskydningsmodellen ; Balancebudgettet ; Budgetsimulering ; Likviditetsbudget efter ind- og udbetalingsmetoden ; Budgetopfølgning ; Balanced scorecard ; De fire perspektiver som risikoindikatorer - Early Warning System ; Fordele ved Balanced Scorecard ; Problemer i forbindelse med Balanced Scorecard) ; Del 4 - Investering (Investeringsprojekter ; Investeringens økonomi ; Kalkulationsrente ; Vurdering af en investering ; Tilbagebetalingsmetoden ; Investering under hensyntagen til beholdningsforskydninger ; Følsomhed i investeringsanalysen ; Valg mellem investeringsforlag ; Investeringsplan) ; Appendiks A - Rentesregning (Rentebegrebet ; Rentesregning i Excel ; Fremtidig værdi af enkeltbeløb ; Nutidsværdi af enkeltbeløb ; Betydningen af rente og tid ; Annuiteter ; Fremtidig værdi af en annuitet ; Nutidsværdi af en annuitet ; Omregning af en nutidsværdi til en annuitet ; Omregning af en evigtvarende annuitet til nutidsværdi) ; Appendiks B - Videregående investering (Inddragelse af sandsynlighedsbetragtninger ; Investeringskalkulen efter skat ; Optimal levetid) ; Finansiering (Hvad er finansiering? ; Balanceændringer ; Balancestruktur ; Vurdering af finansieringsmuligheder ; Shareholder Value ; Egenkapital ; Fremmedkapital ; Valg af finansieringsform ; Beregning af årlig omkostninger i procent) ; Appendiks - Videregående finansiering (Sammenligning af køb og leasing) ; Bilag (Bilag 1 Oversigt over virksomhedsformer ; Bilag 2 Nøgletalsdefinitioner ; Bilag 3 Dansk-engelsk ordliste over regnskabsudtryk ; Bilag 4 Hyppigt anvendte finansielle funktioner i Excel)