Bøger / faglitteratur

Er der nogen? : en samtale mellem teologien og naturvidenskaberne


Beskrivelse


I en tid, hvor ingen faggren længere kan hævde at sidde inde med det privilegerede perspektiv på mennesket og verden, åbnes der for fornyet samtale mellem teologien og naturvidenskaberne- til gensidig inspirationDen faglige udveksling mellem naturvidenskaberne og teologien er ikke så belyst herhjemme, som den fx er i de angelsaksiske lande, og i den forstand er denne bog en sjældenhed på dansk. Bogen rummer bidrag af en række naturvidenskabelige forskere inden for fysik, biologi og neurofysiologi samt af en række teologiske forskere (danske og udenlandske) medsærlig interesse for samtalen med moderne naturvidenskab. Teologien trænger til at lære, at den ikke behøver frygte naturvidenskaben, og samtidig kan teologien hjælpe naturvidenskaben med at fastholde, at naturen ikke blot er et noget, men altid allerede har betydning for nogen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2014

af

af

Søren Brunbech

d. 16. apr. 2014

Henvender sig primært til teologer og andre med interesser for forholdet mellem teologi, filosofi og naturvidenskab. Opgaveskrivere på gymnasieniveau vil også kunne plukke i de noget vanskeligt tilgængelige tekster.

En antologi hvor fem forfattere med teologisk og tre med naturvidenskabelig baggrund bidrager med artikler, suppleret med to oversatte artikler af den tyske teolog Jürgen Moltmann. Intentionen er at vise at det er muligt at føre en seriøs drøftelse mellem teologi og naturvidenskab. Blandt repræsentanterne for naturvidenskaben er Jesper Hoffmeyer med et redigeret uddrag af hans disputats Biosemiotik, 2005, om tegn og betydningsprocesser i den levende natur, der supplerer de molekylære processer, der ikke udtømmende kan beskrives den levende natur rent kemisk. Blandt de mange med teologisk baggrund bidrager bl.a. professor i systematisk teologi Niels Henrik Gregersen, der skriver om Darwin og evolutionsteorien og skitserer en biologisk inspireret tolkning af kristendommen.

Jesper Hoffmeyers Tro på tvivl, 2009, er på et tilsvarende abstraktionsniveau. Videnskab og religion i historisk perspektiv, 2006, har mere alment tilgængelige tekster.

En række artikler om forholdet mellem teologien og naturvidenskaben, hvoraf de fleste tager udgangspunkt i indlæg på et kursus for præster om religion og naturvidenskab i Løgumkloster. Teksterne er noget vanskeligt tilgængelige bl.a. som følge af den teologisk/filosofiske sprogbrug.


Dansk kirketidende

Årg. 166, nr. 10 (2014)

af

af

Lars Ebbensgaard

Årg. 166, nr. 10 (2014)Informationer og udgaver